Pranostiky Červenec - 4.3 out of 5 based on 3 reviews
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 4.50 (3 Hodnoceni)

•    Když dne ubývá, horka přibývá.
•    Červenec nese parna, krupobití a medovice, jest hojný na bouřky a vichřice.
•    Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
•    Červenec horký, pěkné jsou vdolky.
•    Červenec žne žita, višně k tomu vítá.
•    V červenci déšť a slunečná pohoda – hojná bude v příštím roce úroda.
•    Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
•    Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
•    Co červenec neupeče, to již v září nedopeče.
•    Slunce teče - déšť poteče.
•    Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
•    Roztrhne-li v červenci pavouk svou síť ve dvě, brzy se déšť ozve.
•    V červenci do košile rozdělej se, a v prosinci po uši oděj se!
•    Jaký červenec, takový leden.
•    Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
•    Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.
•    Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.
•    V červenci déšť jak žravý jed modrý na pohance kazí květ, proto vzácný bývá v oulech med.Pranostiky 1. července


sv. Theobald (Děpold) - Jaroslava
•   


Pranostiky 2. července


Navštívení Panny Marie, sv. Ota - Patricie
•    Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
•    Prší-li na den Navštívení Panny Marie, tak dešťů máme bez konce.
•    Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.
•    Prší-li na den Panny Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
•    Prší-li na den Panny Marie navštívení, čtyřicet dní jasno není.
•    Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda vrší.


Pranostiky 3. července


sv. Tomáš - Radomír
•   


Pranostiky 4. července


sv. Prokop - Prokop
•    Prší-li na Medarda i Prokopa, shnije mandel i kopa.
•    Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.
•    Prokop – zelí okop!
•    Svatý Prokop – štěpy okop!
•    Svatý Prokop hřiba nakop.
•    Svatý Prokop kořen dokop.
•    Na Prokopa promokne kdekterá kopa.
•    Svatého Prokopa den, nešťastný den.


Pranostiky 5. července


sv. Cyril a Metoděj - slovanští věrozvěstové
•   

Pranostiky 6. července


sv. Marie Gorettiová - Mistr Jan Hus
•   


Pranostiky 7. července


sv. Wilibald – Bohuslava
•    Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí.


Pranostiky 8. července


sv. Kilián - Nora
•    Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.


Pranostiky 9. července


sv. Veronika Giulianiová - Drahoslava
•   


Pranostiky 10. července


sv. Amálie (Libuše),  Sedmi bratří - Libuše / Amálie
•    Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
•    Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm týdnů patří.
•    Neprší-li na Sedm bratří, bývají suché žně.
•    Den Sedmi bratří když je deštivý, bývá pak déšť trvanlivý.
•    Na den Sedmi bratří, když prší, sedm neděl déšť dovrší.
•    Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.
•    Déšť na Sedm bratrů - hnijú kobzole.


Pranostiky 11. července


sv. Benedikt - Olga
•   


Pranostiky 12. července


sv. Jan Qualbert - Bořek
•   


Pranostiky 13. července


sv. Jindřich - Markéta
•    Svatá Markyta vede žence do žita.
•    Svatá Markyta hodila srp do žita.
•    Není-li na svatou Markétu slunečno, dostaneme sotva seno domů za sucha.
•    Na Markétu obyčejně těžké bouřky přicházejí.
•    Okolo svaté Markyty jsou bouřky nasety.
•    Na Markétu-li pršívá, čtrnáct dnů vlhko bývá.
•    Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
•    Déšť o Markytě trvá čtrnáct dní a zvěstuje špatný čas pro sklízení sena i obilí.
•    Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
•    Prší-li na svatou Markétu, opadají ořechy vlašské a ořechy lískové zčerviví.
•    Svatá Markyta velí: „Lidé, okopávejte zelí!“
•    Ženci na pole, včely s pole.


Pranostiky 14. července


bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis - Karolína
•    O svatém Kamilu, slunce má největší sílu.


Pranostiky 15. července


sv. Bonaventura, Rozeslání apoštolů - Jindřich
•    Věje-li na den Rozeslání apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam, odkud věje, velká láce.


Pranostiky 16. července


sv. Panna Maria Karelská - Luboš
•   


Pranostiky 17. července


bl. Česlav a sv. Hyacint - Martina
•     


Pranostiky 18. července


sv. Emilián – Drahomíra
•    O svatém Kamilu, slunce má největší sílu.


Pranostiky 19. července


sv. Makrina - Čeněk
•    Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.


Pranostiky 20. července


sv. Eliáš - Ilja
•    Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim,
•    Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
•    Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.


Pranostiky 21. července


sv. Vavřinec z Brindisi, sv. Praxed, sv. Daniel - Vítězslav
•    Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.
•    Na proroka Daniele nalije též do mandele.


Pranostiky 22. července


sv. Marie Magdaléna - Magdaléna
•    Marie Magdaléna své hříchy oplakává, proto rádo poprchává.
•    Na Maří Magdalénu očekávej jistý déšť.
•    V den Maří Magdalény rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává.
•    V ten den rádo poprchává, poněvadž Maří Magdaléna Pána svého oplakává.
•    Svatá Máří vybírá hnízda komáří.
•    Když prší na svatou Maří Magdalénu, vzroste obilí.
•    Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.
•    Je-li na svatou Maří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod.
•    Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda, a když slota - to lichota.
•    Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod. (nebo: půjdou hodně kupci na len).


Pranostiky 23. července


sv. Brigita Švédská a sv. Apolinář - Libor
•    Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří.


Pranostiky 24. července


sv. Kristina - Kristýna
•   


Pranostiky 25. července


sv. Jakub Starší, sv. Kryštof - Jakub
•    Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim,
na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
•    O svatém Jakubě přicházejí silné bouře.
•    Prší-li na svatého Jakuba, hádá se o suchém a teplém počasí.
•    Jakub-li vlaží, žaludy kazí.
•    Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
•    Svatý jakub dává kukuřici klasy, Anna (26. 7.) vlasy.
•    Jakub naseče, Anna (26. 7.) upeče.
•    Tři dni před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.
•    Deště před Jakubem po tři dni špatní proroci jsou žitných dní.
•    Na Jakuba déšť jako žravý jed kazí modrý na pohance květ, proto vzácný bývá v oulech med.
•    Jaký den jest před polednem nebo odpoledne svatého Jakuba, takové bude povětří před nebo po narození páně.
•    Jak teplý svatý Jakub, tak studené vánoce.
•    Je-li teplý svatý Jakub, studené jsou vánoce.
•    Svatý Jakub Větší na sníh věští.
•    Na Jakuba prvních brambor průba.
•    Na svatého Jakuba čeká mnohá huba.
•    Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
•    Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti.
•    Jakub bez deště - tuhá zima.
•    Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje.
•    Na Jakuba - kobzolí průba.
•    Do Jakuba zelíčko - po Jakubu zelí.
•    Je-li teplo na Jakuba, bude zima na vánoce.
•    Parno o Jakubě, zima o vánocích.
•    S které strany sv. Jakub fouká, v té straně bude drahá mouka.


Pranostiky 26. července


sv. Jáchym a Anna -Anna
•    Svatá Anna - chladna zrána.
•    Svatá Anna - chladno zrána.
•    Okolo svaté Hanky chladné poránky.
•    Od svatej Anky - žimne podranky.
•    Zvětšují-li na svatou Annu mravenci své hromady, lze očekávati tuhou zimu.
•    Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu.
•    Svatá Anna pšenku žala.
•    Svatá Anna žito žala.
•    O svaté Anně sedlák si žita nažne.
•    O svaté Anně žitečko se nažne.
•    Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
•    Jakub načeše, Anna napeče.
•    Bábo, bábo, svatá Anno, dej aby uzrálo!


Pranostiky 27. července


sv. Gorazd a druhové - Věroslav
•   


Pranostiky 28. července


sv. Nazarius a Celsus – Viktor
•   


Pranostiky 29. července


sv. Marta – Marta
•   


Pranostiky 30. července


sv. Petr Chryzolit - Bořivoj
•   

Pranostiky 31. července


sv. Ignác z Loyoly - Ignác
•    Od svatého Ignáca - léto sa obracá.

Go to top