Pranostiky Květen - 2.1 out of 5 based on 8 reviews
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 2.19 (8 Hodnoceni)

•    Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.
•    Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj vyženem kozy v háj.
•    Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
•    Sníh v máji - hodně trávy.
•    Studený máj - v stodole ráj.
•    Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.
•    Chladný květen bude-li rositi, mnoho sena budeš kositi.
•    Chladný květen, červen vlažný je pro sýpky, sudy blažný.
•    Není-li květen příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
•    V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
•    Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
•    Mokrý máj - v stodole ráj.
•    Mokrý máj - chleba hoj.
•    V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
•    Májová vlažička - naroste travička, májový deštiček - poroste chlebíček.
•    Májová kapka platí nad dukát.
•    Na mokrý květen přichází suchý červen.
•    Deštivý květen - žíznivý říjen.
•    V květnu věrtel deště a  hrstka bláta.
•    Májová voda vypije víno.
•    Májový deštíček, dej nám ho Pánbíček, aby se vydařil na poli chlebíček.
•    Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.
•    Večerní rosy v máji hodně sena dají.
•    Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně bude vína, hojně sena.
•    Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
•    Suchý květen - mokrý červen.
•    Když máj vláhy nedá, červen se předá.
•    Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
•    Květen-li se větrem, červen deštěm plní, sejpky nazvíce i bečky plní.
•    V máji hřímoty nedělají trampoty.
•    Když se v máji blýská, sedlák si výská.
•    V květnu-li se hrom ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
•    Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
•    Hojný květ - plný úl.
•    Roj, který se v máji rodí, za plný vůz sena stojí, v červnu rojení nestojí za zvonění.
•    Roj, který se v máji rojí, za plnou fůru sena stojí, ale o svatém Jáně ani za vodu ve džbáně.
•    Když kvete bez, ať kvete víno.
•    Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.

 


Pranostiky 1. května


sv. Josef Dělník - Svátek práce
Svátek sv. Filipa a Jakuba Menšího připadá podle nového liturgického kalendáře na 3. květen.
•    Před Filipem deštík noční úrodu nám věští roční.
•    Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
•    Filipa a Jakuba mráz - to obilí plný klas.
•    Filipa a Jakuba déšť - to zlá zvěst.
•    Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
•    Na Filipa a Jakuba koníček trávy naškubá.
•    Na Jakuba a Filipa zelená se každá lípa.
•    Na prvního máje, půjdeme do háje.
•    Na prvního máje déšť, málo sena, žita jest.
•    Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
•    Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.
•    Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
•    První květen deštivý – polím a loukám škodlivý.
•    Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle čočka zaseje.
•    Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fučí.


Pranostiky 2. května


sv. Atanáš - Zikmund
•   


Pranostiky 3. května


sv. Filip a Jakub - Alexej
•    Svatý kříž, ovčí střiž.


Pranostiky 4. května


sv. Florián - Květoslav
•    Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk.
•    Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
•    Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.


Pranostiky 5. května


sv. Gothard – Claudie
•   


Pranostiky 6. května


sv. Jan Sarkandr - Radoslav
•   


Pranostiky 7. května


sv. Benedikt II. - Stanislav
•   


Pranostiky 8. května


Panna Maria, Prostřednice všech milostí – Den osvobození od fašismu
•    Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len vyhánějí hospodáře z domu ven. 


Pranostiky 9. května


sv. Hermus - Ctibor
•   

Dušičky - Neděle svatodušní (Hod boží svatodušní)


(svatodušní svátky - letnice od 10. 5. do 13. 6.)
•    O svatém Duše choď ještě v kožuše.
•    Na svatého Ducha nesvlékej kožucha, po svatém Duchu nezbavuj se kožuchu.
•    Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.
•    Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.
•    Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.
•    Prší-li o svatém Duše, bývá po něm málo suše.
•    Na svatý Duch do vody buch!
•    Svatý Duch přinese plný pytel much.


Pondělí svatodušní


•    Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.
•    Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.


Pranostiky 10. května


sv. Isidor - Blažena
•    Na Isidora oráče, ptáče si rádo poskáče.


Pranostiky 11. května


sv. Ignác z Laconi, sv. Mamert - Svatava
•    O svatém Mamertu zima je po čmertu.
•    Déšť svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.
•    Déšť, jejž Mamert, Pankrác (12. 5), Servác kuje, rád se v celém létě opakuje.


Pranostiky 12. května


sv. Nereus a Achilleus, sv. Pankrác - Pankrác
•    Na svatého Pankráce, každý zdravý do práce.
•    Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.
•    Pankrácova nepohoda – vinohradům výhoda.
•    Na Pankráce, na Urbana (25. 5.) suchý den – urodí se víno, hustý bude len.
•    Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži.


Pranostiky 13. května


sv. Ondřej Hubert Fournet a Leonard Murialdo - Servác
•    Před 13. dubnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří, po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodného mrazu.
•    Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.


Pranostiky 14. května


sv. Matěj - Bonifác
•    Pan Serboni spálí stromy.
•    Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
•    Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.


Pranostiky 15. května


sv. Žofie - Žofie
•    Žofie vína upije.
•    Svatá Žofie políčka často zalije.
•    Déšť svaté Žofie švestky ubije.


Pranostiky 16. května


sv. Jan Nepomucký - Přemysl
•    Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.


Pranostiky 17. května


sv. Paschal Baylon - Aneta
•   


Pranostiky 18. května


sv. Jan I. - Nataša
•   


Pranostiky 19. května


sv. Bernardin Sienský - Ivo


Pranostiky 20. května


sv. Klement Maria Hofbauer – Zbyšek
•   
Boží tělo
(od 21. 5. do 24. 6.)
•    Na Boží tělo jaký den, takové počasí po celý týden.
•    Na Boží tělo jaký den, dlouho se potom vrací ten.
•    Jaký čas o Božím těle, takový bude 40 dní pořád.
•    Jasno-li o Božím těle, dobrý rok čekejte směle!
•    Na Boží tělo den jasný - celý rok šťastný.
•    Na Boží tělo nastane-li jasný čas, to znamená bezpečný kvas.
•    Když lidi o Božím těle utíkají od oltářů, budou utíkat taky od mandelů.
•    Když utíkají na Boží tělo od oltářů sekáči, budou sušit seno v pekáči.
•    Když o Božím těle zmoknou na oltářích věnečky, zmoknou na lukách děvečky.
•    Po Božím těle do vody směle!


Pranostiky 21. května


sv. Ondřej Bobola - Monika
•   


Pranostiky 22. května


sv. Julie - Emil
•    Na Julii světici, požni bujnou pšenici.


Pranostiky 23. května


sv. Jan Křtitel de Rossi – Vladimír
•   


Pranostiky 24. května


sv. Vincenc Lerinský – Jana
•   

Pranostiky 25. května


sv. Beda Ctihodný a Řehoř VII. sv. Marie Magdaléna de´ Pazzi, sv. Urban - Viola
•    Urban bývá studený pán.
•    Po svatém Urbanu mráz neškodí džbánu.
•    Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.
•    Jak na Urbana bývá, takové pak setí rolník mívá.
•    Urban krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.
•    Na Urbana pěkný teplý den - bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho.
•    Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.
•    Urban-li nám pěkně hřeje a Vít (15. 6.) deštěm vlaží, jak si člověk jenom přeje, tak jej pole blaží.
•    Jasné slunce na den svatého Urbana hojnost dobrého vína znamená.
•    Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.
•    Prší-li na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.
•    Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína, pak-li jest pěkný čas, dobré víno bude.
•    Když na Urbana prší, bude mnoho myší.
•    Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.
•    Na Urbana den pospěš síti len.
•    Urbanův oves, Havlovo (16. 10.) žito – nechystej, sedláče, stodolu na to!
•    Havlovo žito, Urbanův oves, co z toho bude, potom mi pověz!


Pranostiky 26. května


sv. Filip Neri - Filip
•    Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.
•    Na svatého Filipa ječmínek se oklípá.


Pranostiky 27. května


sv. Augustin z Canterbury - Waldemar
•   


Pranostiky 28. května


sv. Emil – Vilém
•   


Pranostiky 29. května


sv. Maximin - Maxmilián


Pranostiky 30. května


sv. Zdislava - Ferdinand
•   


Pranostiky 31. května


Navštívení Panny Marie - Kamila

Go to top