Pranostiky Červen - 4.5 out of 5 based on 6 reviews
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 4.50 (6 Hodnoceni)

•    Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
•    Červen studený - sedlák krčí rameny.
•    V červnu-li zamrazí, úroda se zkazí.
•    Vlhký červen a studený – mnoho úrody z něj není.
•    Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi.
•    Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
•    Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
•    V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
•    Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.
•    Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
•    Hřímá-li v červnu, zvedne se obilí.
•    V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřímá.
•    Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
•    Jak se v červnu měsíc plní, náhlých bouřek moc se vlní.
•    Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
•    V červnu severní vání žita hojnost k nám přihání.
•    Červen-li více suchý než mokrý panuje, dobrým vínem naše sudy naplňuje.
•    V červnu-li víc sucho bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
•    Ze suchého června rádi nebýváme, za vlhkého vína, chleba nemíváme.
•    Pak-li červen suchem mokro převyšuje, dobrým vínem sudy naplňuje.
•    Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času.
•    Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
•    Jaký červen, takový i prosinec.
•    Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
•    Červen stálý - prosinec dokonalý.
•    Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
•    V červnu se ukáže, co nám dá Pán Bůh na daře.
•    V červnu rolník ví, jaké asi bude posvícení, zda bohaté, či chudé.
•    Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa.Pranostiky 1. června


sv. Justin, sv. Fortunát - Laura
•    O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.
•    Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok. 


Pranostiky 2. června


sv. Marcelin a Petr – Jarmil
•   


Pranostiky 3. června


sv. Karel Langa a druhové, sv. Erazim - Tamara
•    Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu. 


Pranostiky 4. června


sv. František Caracciolo - Dalibor
•   


Pranostiky 5. června


sv. Bonifác - Dobroslav
•    Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži. 


Pranostiky 6. června


sv. Norbert - Norbert
•    O svatém Norbertu chladna jdou ke čmertu.


Pranostiky 7. června


sv. Robert - Iveta / Slavoj
•   Pranostiky 8. června


sv. Medard - Medard
•    Jaký na Medarda čas, taký čtyřicet dní zas.
•    Jaký čas bude na svatého Medarda, takový bude čtyřicet dní pořád.
•    Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá.
•    Jaký den Medard zasvětí, také budou senoseči.
•    Jaké je čas o svatém Medardu, takový je o žních.
•    Jaké počasí o Medardu bývá, takové se v létě po něm ozývá.
•    Jasný den na Medarda tiší rolníkovo naříkání.
•    Když dne 8. června prší, tedy pršívá přes celý měsíc.
•    Když na Medarda prší, ještě čtyřicet dní po sobě pršeti má.
•    Medardův dýšť - čtyřicet dní plíšť.
•    Medardova krápě - čtyřicet dní kape.
•    Medardova kápě - čtyřicet dní kape.
•    Prší-li na svatého Medarda, prší ještě čtyřicet dní po sobě a zkazí se sena.
•    Když Medard se rozvodní, pršívá šest týdní.
•    Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
•    Když na Medarda prší, těžko se seno suší.
•    Prší-li na Medarda, pohanka v zemi hartá.
•    Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.
•    Prší-li na svatého Medarda, budou žně deštivé.
•    Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
•    Svatý Medard nepřináší více žádný mráz, který by mohl uškodit vinnému keři.
•    Medard nemá mrazův více, by nezamrzly nám vinice.
•    Kdo na Medarda zasívá, hojnost lnu i zelí mívá.


Pranostiky 9. června


sv. Efrém Syrský - Stanislava
•   


Pranostiky 10. června


sv.Maxim - Gita
•   


Pranostiky 11. června


sv. Barnabáš – Bruno
•    O svatém Barnabáši bouřky často straší.
•    Prší-li na Barnabáše - úroda na vinicích.
•    Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.
•    Prší-li na svatého Barnabáše - padají hrozny do koše.
•    Svatý Barnabáš na trávu nezapomíná, on nejdelší den i trávu mívá.


Pranostiky 12. června


sv. Jan z Fakunda - Antonie
•    Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.


Pranostiky 13. června


sv. Antonín z Padovy - Antonín
•    Na svatý Antonín len zasít neprodlím.
•    Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.
•    Na svatého Antonína broušení kos započíná.


Pranostiky 14. června


sv. Anastáz - Roland
•   


Pranostiky 15. června


sv. Vít - Vít
•    Vít když přišel, trápí vedra též Jana Buriana, Petra.
•    Pohoda na svatého Víta - to dobrota žita.
•    O svatém Vítě půl zrna v žitě.
•    Pohoda od svatého Víta do svatého Jana - pro obilí je vyhraná.
•    Svatý Vít mění čas.
•    Svatý Vít přináší sebou deště.
•    Svatý Vít dává trávě pít.
•    Od svatého Víta až k Janu mnoho deště.
•    Prší-li na svatého Víta, prší 31 dní.
•    Svatý Vít když deštěm kropí, na ječmeni škodu tropí.
•    Mokrý den 15. června ječmenu velmi škodí.
•    Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.
•    Déšť o svatém Vítu, škodí ječmeni i žitu.
•    Déšť na svatého Víta - špatný budou žita.
•    Prší-li o svatém Vítu, škodí to žitu.
•    Prší-li na svatého Víta, bývá špatná sklizeň žita.
•    Kdo seje na Víta, škoda žita.
•    Nesej na svatého Víta – škoda žita!
•    Nasázíš-li zelí do Víta, bude zelnice bita.
•    Sází-li se na Víta zelí, pak bělí.
•    Kam se vítr o svatém Vítu stáčí, tam se také listí otáčí.
•    Na svatého Víta ve dne v noci svítá.
•    Na svatého Víta o půlnoci svítá.
•    Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá.
•    Na svatého Víta hlava ještě nedoléhá, u paty již svítá.
•    Svatý Vít kořen štíp, svatý Prokop (4. 7.), ten ho dokop.


Pranostiky 16. června


sv. Benon (Zbyněk) - Zbyněk
•   


Pranostiky 17. června


sv. Řehoř Barbarovo – Adolf
•   


Pranostiky 18. června


sv. Marina - Milan
•   


Pranostiky 19. června


sv. Jan Nepomucký Neumann, sv. Romuald, sv. Gerváz a Protáz - Leoš
•    Prší-li na svatého Gerváze a Protáze, po čtyřicet dní se deštivé počasí ukáže.
•    Na Gerváze a Protáze posečeš seno nejsnáze,
jestli je suchý odvézt chceš, do Jána si pospěš.
•    Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.


Pranostiky 20. června


sv. Silverius – Květa
•   


Pranostiky 21. června


sv. Alois Gonzaga - Alois
•    Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!


Pranostiky 22. června


sv. Jan Fischer a Tomáš More - Pavla
•   


Pranostiky 23. června


sv. Josef Cafasso, sv. Agripina - Zdeňka
•    Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.


Pranostiky 24. června


Narození sv. Jana Křtitele - Jan
•    Na svatého Jana otvírá se létu brána.
•    Na svatého Jana jahody do džbána!
•    Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě.
•    Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto k horku.
•    Svatý Jan otvírá zimě zase dveře.
•    Na svatého Jana noc nebývá žádná.
•    O svatém Janu Křtiteli noc se na prahu prosedí.
•    Na Jána jasně - vozí se seno krásné.
•    Na Jána bez deště - bude pěkně ještě.
•    O Janu-li sucho hostí, máme o žních mokra dosti.
•    Když svatojánská muška pěkně se leskne a svítí, bude počasí pěkné a můžeme do přírody na tanec jíti. Není-li ji však do svatého Jana viděti, budeme v chladnu a dešti doma seděti.
•    Panuje-li okolo svatého Jana jižní nebo jihozápadní vítr, dlužno denně čekatí déšť, neboť ten čas jsou plíště v horkém pásmu.
•    Bylo-li počasí před Janem sychravé, bude po Janu mírně pršlavé, neboť svatý Jan chce mít svůj déšť.
•    Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez říkání.
•    Déšť co před Janem jít váhá, po Janu se tím více zmáhá.
•    Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dny celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě.
•    Prší-li ten den, prší celé tři dny, je-li pěkně, potrvá pěkné počasí tři dny.
•    Prší-li na svatého Jana, bude za čtyři dni pršet pršeti pořád a ořechy se nehrubě obrodí.
•    Když prší na Jana Křtitele, prší pak čtyři neděle.
•    Když na den 24. června prší, žně mokré následovati budou.
•    Prší-li na den svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy.
•    Déšť na svatého Jana Křtitele - nenasbíráš ořechů do věrtele.
•    Prší-li v den svatého Jana Křtitele, louskáme červivé ořechy nesměle.
•    Svatý Jan co křestí, čtyřicet dní chřestí.
•    Svatý Jan dešťů je přítel.
•    Jak o svatém Janu Křtiteli, tak bude o Michaeli.
•    Jaké počasí o Janu bývá, takové i Michal mívá.
•    Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před vánocemi sněží.
•    O Janu-li kukačka kuká, pěkný čas sobě vykuká.
•    Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.
•    Kukačka-li se před svatým Janem ozývá, bude drahota.
kuká-li kukačka o svatém Janě, bude drahota.
•    Kukačka po svatém Janu za kolik dní kuká, za tolik grošů žito bude.
•    Po svatém Janu Křtiteli žežulka kuká, za kolik zlatých bude korec žita.
•    Po svatém Janu kukačka věští, málo že můžeme čekati štěstí.
•    Čím déle žežulka po Janu zpívá, tím dražší žito na trhu bývá.
•    Po svatém Janu, za čtyři neděle kukačka se od nás odebere.
•    Včelí roje, které padly před svatým Janem Křtitelem, jsou ty nejlepší.
•    Roj včel, který vyšel před svatým Janem a okolo svatého Víta aneb Božího těla, jest nejlepší. Ale ten, který vyjde po svatém Jáně, není tak dobrý.
•    Roj, který se v máji rojí, za plnou fůru sena stojí, ale o svatém Jáně ani za vodu ve džbáně.


Pranostiky 25. června


sv. Vilém z Vercelli, sv. Ivan - Ivan
•    Svatý Ivan bývá plačtivý pán.


Pranostiky 26. června


sv. Jan a Pavel, sv. Jan Burian - Adriana
•    Svatý Jan Burian mlátí bez cepů.
•    Který svatý mlátí bez cepů? Svatý Jan Burian.


Pranostiky 27. června


sv. Cyril Alexandrijský, sv. Ladislav Uherský - Ladislav
•    Jaké počasí na svatého Ladislava, takové jest po sedm neděl.
•    Jaké počasí na Ladislava bývá, takové se příštích sedm neděl skrývá.
•    Jaké počasí se na Ladislava objevuje, takové se sedm neděl ukazuje.
•    Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
•    Pro déšť na den Ladislava dlouhým mokrem bolí hlava.
•    Prší-li na svatého Ladislava, déšť dlouho přetrvá.


Pranostiky 28. června


sv. Irenek (Lubomír) - Lubomír
•   


Pranostiky 29. června


sv. Petr a Pavel - Petr a Pavel
•    Na Petra Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý.
•    O Petru-li prší, třicet dní déšť se vyprší.
•    Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší.
•    Prší-li na svatého Petra a Pavla, urodí se hojně hub.
•    Na svatého Petra a Pavla, když hrom tříská, hřiby do země zatiská.
•    Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší.
•    Petr rozsévá houby, Pavel myši, když prší.
•    Je-li od Petra až po Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
•    Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.


Pranostiky 30. června


sv. prvomučedníci římští - Šárka

Go to top