Pranostiky Září - 5.0 out of 5 based on 1 review
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 5.00 (1 Hodnoceni)

•    Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
•    Co srpen nedopeče, září nedovaří.
•    Začátek tohoto měsíce přináší lidem i hovadu zlé páry a mlhy.
•    V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
•    Teplé září - dobře ovoci i vínu daří.
•    Po teplém září zle se říjen tváří.
•    Touží-li září po rose, bude v říjnu blata po ose.
•    Na dešti v září rolníku moc záleží.
•    Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
•    Září víno vaří, říjen - víno pijem.
•    Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
•    Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
•    Prší-li často v září, z lesů se dlouho voda paří.
•    Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří.
•    Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
•    Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
•    Bouřka v září - sníh v prosinci.
•    Bouřky v září zvěstují mnoho sněhu v zimě.
•    Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
•    Teplé září - říjen se mračí.
•    Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
•    Jaké počasí v září, tak se i v březnu vydaří.
•    Babí léto - léto na obchodě.
•    Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
•    Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
•    Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
•    Pěkné růže v zahradách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
•    Jsou-li v září noci i jasné i suchy, nebude po houbách ani potuchy.
•    Když je vlhko i v září , v lesích se houbám daří.
•    Září jezdí na strakaté kobyle.
•    Podzim na strakaté kobyle jezdí.
•    Podzimek bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
•    Září - máj podzimu
•    Na podzim lžíce deště a konev bláta.
•    Na podzim zapraž. (zatop)
•    Je-li na podzim mnoho trnek, bude příští rok mnoho žit.
•    Na podzim jabloňový květ kazí mladým lidem svět.

 


Pranostiky 1. září


sv. Jiljí - Linda / Samuel
•    Svatý Jiljí své počasí pevně drží.
•    O svatém Jiljí jdou jeleni k říji.
•    V jakém počasí jde jelen k říji, v takovém se o Michalu vrací.
•    V jakém povětří jelen na den Jiljího říje neb mezi laně jde, v takovém se zase po čtyřech týdnech navrací, jestli jde jelen něco později do říje, tedy jest znamení, že pozdě zima nastane.
•    Jaké počasí Jiljí ukazuje, takové po celý měsíc dodržuje.
•    Jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc se ukazuje.
•    Jaké počasí o svatém Jiljím, takové bývá celý podzim.
•    Pro ornici i osení výhoda, když na Jiljího slunná pohoda.
•    Je-li pěkně na svatého Jiljí, bude pěkně po čtyři neděle.
•    Na svatého Jiljí jasný den – krásný podzim zvěstujem.
•    Jiljí jasný - podzim krásný.
•    Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný.
•    Na svatého Jiljí jasno, je suchá jeseň, když prší, čtyřicet dnů střecha nevyschne.
•    Na den Jiljí hromy a blesky – čtyři týdny mokré stezky.
•    Když na svatého Jiljí prší, celý podzim voda crčí.
•    Prší-li na svatého Jiljí, budou otavy shnilý.
•    Je-li střídavě na Jiljí, je střídavé podletí.
•    Svatý Jiljí děvčata bílí. (sluníčko už neopaluje)


Pranostiky 2. září


sv. Justuj, sv. Štěpána krále - Adéla
•    Na svatého Štěpána krále je už léta namále.
•    Na Štěpána krále je léta namále.


Pranostiky 3. září


sv. Řehoř Veliký - Bronislav
•   


Pranostiky 4. září


sv. Růžena z Viterba - Jindřiška
•   


Pranostiky 5. září


sv. Viktorin (Vítězslav) - Boris
•   


Pranostiky 6. září


sv. Magnáš - Boleslav
•   


Pranostiky 7. září


sv. Melichar Grodecký - Regína


Pranostiky 8. září


Narození Panny Marie - Mariana
•    Jaké počasí na narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle.
•    Jaké počasí o Panny Marie narození, takové bude osm neděl.
•    Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potom osm neděl bývá.
•    Neprší-li o Marie narození. bude suchý podzim.
•    Na Panny Marie narození vlaštovek shromáždění.
•    Na Panny Marie narození - vlaštoviček rozloučení.
•    O Marie narození vlaštovek tu více není.
•    Narození Panny Marie - co má studenou krev, se do země zaryje.
•    Matka Boží hlávku (= zelí) složí.


Pranostiky 9. září


sv. Petr Klaver - Daniela
•   


Pranostiky 10. září


bl. Karel Spinola, sv. Mikuláš Tolentinský - Irma
•    Neprší-li o Mikuláši bude suchý podzim.
•    Jiří s teplem, Mikuláš s pící.


Pranostiky 11. září


sv. Emil - Denisa
•   


Pranostiky 12. září


sv. Quido - Marie
•   


Pranostiky 13. září


sv. Jan Zlatoústý - Lubor
•   


Pranostiky 14. září


Povýšení svatého kříže - Radka
•    Po svatém Kříži podzim se blíží.
•    Na povýšení svatého Kříže odkud fouká vítr, odtud přijde drahota.
•    Svatý kříž - ovčí stříž.


Pranostiky 15. září


Panna Marie Bolestná - Jolana
•    Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji poklesne.
•    Od Marie Bolestné teplota rychle poklesne.


Pranostiky 16. září


sv. Ludmila - Ludmila
•    Svatá Ludmila deštěm obmyla.
•    Na Ludmily světice obouvej střevíce.


Pranostiky 17. září


sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin - Naděžda
•   


Pranostiky 18. září


sv. Josef Kupertinský - Kryštof
•   


Pranostiky 19. září


sv. Januárius - Zita
•   


Pranostiky 20. září


sv. Odřej, Pavel a druhové - Oleg
•   


Pranostiky 21. září


sv. Matouš - Matouš
•    O svatém Matouši vlaštovka nás opouští.
•    Jaké počasí dělá svatý Matouš, takové potrvá čtyři neděle.
•    Jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá čtyři neděle.
•    Matouše jasný den čtyři týdny potom jasné předpovídá.
•    Krásné počasí na svatého Matouše má vydržet ještě čtyři neděle.
•    Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
•    Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň.
•    Je-li na Matouše jasno, bývá to vínu spásno.
•    Na svatého Matouše pohoda - vyschne v lese každá kláda.
•    Po svatém Matouši  (Matúši) čepici na uši.
•    Svatého Matouše - každé jablko se ukouše.
•    Svatý Matouš svačinu zakous. (na pastvě se kvůli krátkým dnům už nesvačí)
•    Na svatého Matouše, kdo má chleba ať nekouše.
•    Kdo nezaseje do svatého Matouše, nemá-li starého, nového nekouše.


Pranostiky 22. září


sv. Mořic a druhové - Darina
•    Na svatého Mořice nesej pšenice – bude samá metlice!
•    Je-li jasno na den svatého Mauricia, bude v zimě mnoho větrů.
•    Svatý Mauricí dělá snětivou pšenici (kdo pro ni oře nebo ji sije)


Pranostiky 23. září


sv. Konstanc z Ankony - Berta
•    Svatá Teklička maluje jablíčka.


Pranostiky 24. září


sv. Gerard (Jaromír) - Jaromír
•    Od početí svatého Jana, namnoze babské léto se začíná.


Pranostiky 25. září


sv. Kleofáš - Zlata
•   


Pranostiky 26. září


sv. Kosma a Damián, sv  Cyprián - Andrea
•    Na Kosmu a Damiána chladno bývá zrána.
•    Na svatého Cypriána chladno bývá často zrána.
•    Na svatého Cypriána je už chladno časně z rána.
•    Na Kosmu a Damiána studeno již bývá z rána.
•    Déšť na Kosmu a Damiána předpovídá pěkně na Floriána.


Pranostiky 27. září


sv. Vincenc z Paula - Jonáš
•   


Pranostiky 28. září


sv. Václav - Václav
•    Svatováclavské časy přinesou pěkné počasí.
•    Svatý Václav Čechům přeje, neprší-li na něj, dobře se za rok seje a ještě více ve stodole děje.
•    Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek.
•    Svatý Václav v slunci září – sklizeň řepy se podaří.
•    Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
•    Na Václava českého bývá vína nového.
•    Na svatého Václava českého bývá vína nového.
•    Na svatého Václava bývá bláta záplava.
•    Je-li na svatého Václava bouřka, bývá dlouho teplo.
•    Je-li bouřka na Václava dlouhé teplo zvěstovává.
•    Přijde Václav - kamna připrav!
•    Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.
•    Kolik mrazů před svatým Václavem, tolik na budoucí rok po Filipu a Jakubu býti má.
•    Jaké mrazy před svatým Václavem, takové před svatodušními svátky.
•    Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
•    Svatý Václav praví: „Pusťte krávy do otavy!“
•    Svatý Václav tady - sklízí hady.
•    Svatý Václav zavírá zem.
•    Na svatého Václava mráz nastává.
•    Po svatým Václavu beranici na hlavu.


Pranostiky 29. září


sv. Michael, Gabriel a Rafael - Michal
•    Kdybys po Michalu trávu kleštěmi tahal, k růstu ji už nepřiměješ.
•    Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.
•    Když mrazy časně před svatým Michalem přicházejí, tedy se po svatém Matěji zdlouha zase navracejí.
•    Kolik dní před svatým Michalem jíní a mrzne, tolik dní po Filipu a Jakubu budou jíní a mrazíky.
•    Kolik před Michalem bývá mrazů, tolik po Filipu (1. 5.) v jednom rázu.
•    Jestli noc před Michalem jasná jest, tedy má veliká zima následovat.
•    Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.
•    Je-li noc před svatým Michalem jasná, bude velká zima, prší-li, bude levná zima.
•    Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc,
je-li mlhavá a vlhká, nebudou chladna velká.
•    Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po čtyři neděle.
•    Jasný den na Michala - urodí se obilí a dobrý masopust.
•    Na svatého Michal když severní a západní vítr věje, tuhá zima k nám pak spěje.
•    Fučí-li na svatého Michala vítr od východu nebo severu, bude tuhá zima.
•    Michal, v den-li jeho pršívá, teplo před vánoci věštívá.
•    Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.
•    Hřímání okolo Michala znamená veliké větry.
•    Hřmí-li na svatého Michala, bude mnoho žita, ale málo ovoce a silné větry.
•    Hřmí-li na svatého Michala, bude hojnost vína, ale ovoci ublíží a budou hrubí větrové.
•    Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí.
•    Žalud-li do Michala dozrává, krutá zima brzo nastává.
•    Padají-li před svatým Michalem žaludy, bude tuhá zima.
•    Svatý Michal všecko z polí spíchal.
•    Svatý Michal z pole spíchal. (spěchal)


Pranostiky 30. září


sv. Jeroným - Jeroným
•    O svatém Jeronýmu připravuj se už na zimu.
•    Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.
•    Svatý Jeroným, bez dřeva zatopil.

Go to top