Pranostiky Duben - 4.7 out of 5 based on 3 reviews
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 4.83 (3 Hodnoceni)

•    Březen, za kamna vlezem - duben, ještě tam budem.
•    Duben – za kamny budem.
•    V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned sníh, déšť, kroupy, slunečnost a protož tak stále proměnlivé povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá.
•    Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
•    V dubnu čas a panský kvas.
•    Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
•    I když kluci v dubnu bez kabátů běží, často hospodáři na úrodu sněží.
•    Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
•    Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
•    Dubnový sníh rodí trávu.
•    Dubnový sníh pole hnojí a déšť jen požehnání přináší.
•    Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákova hůl přes přec je se zasněžívá.
•    Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
•    Pakli mokrý a zimavý duben, úroda jest na víno.
•    Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
•    Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
•    Mokrý duben - hojnost ovoce.
•    Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
•    Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný.
•    Duben chladný a deštivý – úroda nás navštíví.
•    Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
•    Na mokrý duben - suchý červen.
•    Mokrý duben věští úrodu, suchý předpovídá nehodu.
•    Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
•    Duben hojný vodou - takový říjen.
•    O déšť, který v dubnu rosí, nechť každý hospodář prosí.
•    Suchý duben sedlák nemiluje, mokrý ale sobě pochvaluje.
•    Suchý duben sedlák nerad mívá, o dubnovém dešti často snívá.
•    Když dubnový vítr do stodoly lučí, po žních díru nenajde.
•    Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
•    V dubnu-li valný vítr se ozývá, seno i žito pěkné bývá.
•    Duben větrem-li se zmítá, urodí se hojně sena, žita.
•    Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
•    Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
•    Co duben našetří, to květen spálí.
•    Když jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, tedy vždy stahuje stromový květ, takže se zadusí.
•    Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
•    Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
•    Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
•    Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
•    V dubnu hrom - dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
•    V dubnu hrom, nebojí se mrazu strom.
•    V dubnu prorokuje rachot hromů, mráz že více neuškodí stromu.
•    Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.
•    Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, ale zlých smrt předpovídá.
•    Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
•    Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom!
•    Duben časy mění a obdaří fialou zemi.
•    Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou.
•    Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce.
•    Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.

 


Pranostiky 1. dubna


sv. Makarius (Blahomír) - Hugo
•    Pršívá-li 1. dubna, bývá mokrý máj.


Pranostiky 2. dubna


 sv. František z Pauly - Erika
•   


Pranostiky 3. dubna


sv. Nikita - Richard
•   


Pranostiky 4. dubna


sv. Izidor - Ivana
•    Pomine Isidora, pomine i severák.


Pranostiky 5. dubna


sv. Vincenc Ferrerský - Miroslava
•    Svítí-li slunce na svatého Vincence, starej se o víno pro žence.(bude hojná úroda)


Pranostiky 6. dubna


sv. Norbert, sv. Celestin - Vendula
•    Na svatého Celestína nemáš-li sedláčku zaseto, je to tvoje vina.


Pranostiky 7. dubna


sv. Jan Křtitel de la Salle - Heřman / Hermína
•   


Pranostiky 8. dubna


sv. Albert - Ema
•   


Pranostiky 9. dubna


sv. Marie Kleofášova - Dušan
•   


Pranostiky 10. dubna


sv. Michael de Sanctis - Darja
•    Na desátý den v dubnu setý bývá krásný len.


Pranostiky 11. dubna


sv. Stanislav - Izabela
•    Na svatého Lva papeže, travičky se už nařeže.


Pranostiky 12. dubna


sv. Julius - Julius
•   


Pranostiky 13. dubna


sv. Martin I. - Aleš
•   


Pranostiky 14. dubna


sv. Lambert - Vincenc
•    Na svatého Tiburcia má se všechno zelenat.


Pranostiky 15. dubna


sv. Anastázie - Anastázie
•    Na světici Stázičku, zemáčky pod motyčku.


Pranostiky 16. dubna


sv. Bernardeta Soubirousová - Irena
•   


Pranostiky 17. dubna


sv. Inocenc - Rudolf
•   


Pranostiky 18. dubna


sv. Krescenc (Rostislav) - Valérie


Pranostiky 19. dubna


sv. Ema - Rostislav
•   


Pranostiky 20. dubna


sv. Hugo - Marcela
•   


Pranostiky 21. dubna


sv. Anselm - Alexandra
•    O svatém Anselmě semeno do země.


Pranostiky 22. dubna


sv. Leonid - Evženie
•   


Pranostiky 23. dubna


sv. Vojtěch - Vojtěch
•    Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.
•    Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
•    Při svatém Vojtěchu dělává trn květem útěchu.


Pranostiky 24. dubna


sv. Jiří - Jiří
•    Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
•    Jiří a Marek - mrazem se zalek.
•    Když je na svatého Jiří mráz, bude i pod křovím oves.
•    Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
•    Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.
•    Na svatého Jiří když prší, nejsou na stromech žádné vlky.
•    Jak hluboko před svatým Jiřím namokne, tak zase dlouho po něm vyschne (a naopak).
•    Pršelo-li před svatým Jiřím, bude po něm ještě více pršeti.
•    Svatý Jiří stříkne-li, jeden obrok pryč.
•    Do sucha zaseti do svatého Jiří jest velmi dobře, ale do mokra hrob.
•    Před Jiřím sucho, po něm mokro.
•    Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě ošklivo.
•    O svatém Jiří krásně-li a teplo, následuje nepříjemná a mokrá povětrnost.
•    Jasný Jiří - pěkný podzimek.
•    Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po ním.
•    Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za okny dobře.
•    Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.
•    Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.
•    Co se před svatým Jiřím zazelená, to se po něm ztratí.
•    Co na svatého Jiří vína vídáme, to o svatém Havlu (16. 10.) neobíráme.
•    Do svatýho Jiřího nebojte se hada žádnýho.
•    Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
•    Na svatého Jiří rodí se jaro.
•    Jiří s teplem, Mikuláš s pící.
•    Na svatého Jiří když prší, nejsou na stromech žádné odnože / vlky.
•    Jak dlouho žába před svatým Jiří křičí, tak dlouho bude po něm mlčet.
•    Kolik se žába před Jiřím navrčí, tolik se po Jiřím namlčí.
•    Jak dlouho žába před Jiřím vříská, tak dlouho po Jiřím zima píská.
•    Může-li se havran na svatého Jiří v žitě skrýti, budem nejspíš úrodný rok míti.
•    Schová-li se na svatého Jiří vrána do žita, požehnané léto k nám pak zavítá.
•    Svatý Jiří do štandlíku míří.
•    Svatý Jiří na bochník míří.
•    Svatý Jiří nese svačinu na talíři.
•    Co se pře svatým Jiřím zazelená, to se po něm ztratí.
•    Na svatého Jiří nezašlápnou trávu ani čtyři.


Pranostiky 25. dubna


sv. Marek - Marek
•    Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
•    Na svatého Marka, lezou žabky z járka.
•    Na svatého Marka schová se do žita vranka.
•    Jiří a Marek - mrazem se zalek.
•    Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.
•    Svatého Marka deštivo – čtyřicet dní blátivo.
•    Po teplém Marku se často ochlazuje.
•    Kolik tepla před Markem, tolik zimy po něm.
•    Brambory sázej na svatého Marka – bude jich plná jamka.
•    Na svatého Marka sej oharka (= okurky)!
•    Na svatého Marka kdo nemá chleba, ať kouše jabka.
•    Před dvacátým pátým vřeskot žáby nepříjemnou povětrnost vábí.


Pranostiky 26. dubna


sv. Richarius - Oto
•   


Pranostiky 27. dubna


sv. Zita - Jaroslav
•  


Pranostiky 28. dubna


sv. Petr Chanel, sv. Ludvík Maria Grignon, sv. Vital - Vlastislav
•    Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní.


Pranostiky 29. dubna


sv. Kateřina Sienská - Robert
•   


Pranostiky 30. dubna


sv. Zikmund - Blahoslav

Go to top