Pranostiky Prosinec - 3.3 out of 5 based on 4 reviews
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 3.25 (4 Hodnoceni)

•    Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
•    Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
•    Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
•    Prosinec naleje a leden zavěje.
•    Pryští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
•    Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy báti.
•    Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
•    Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
•    Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
•    Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
•    Jaký prosinec, takové jaro.
•    Studený prosinec - brzké jaro.
•    Jaký prosinec - takový červen.
•    Jaký prosinec, takový celý rok.
•    Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
•    Když měsíc o vánocích ubývá, rolníku úrody přibývá.
•    Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí úrodný, je-li však jen částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.
•    Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
•    Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
•    Je-li studený prosinec, hodně práce bude mít žnec.
•    Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
•    Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
•    Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
•    Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
•    Mrazivý prosinec, hodně sněhu – úrodný roček bude v běhu.
•    Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
•    V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
•    Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
•    Pošmurný prosinec dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
•    Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
•    Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé vysočině.
•    Mírný prosinec - mírná celá zima.
•    Na suchý prosinec následuje suché jaro.
•    Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá úroda.
•    Když v první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.
•    Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati.

 


Pranostiky 1. prosince


sv. Edmund Kampián, sv. Eligia - Iva
•    O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.
•    Na svatého Eligia daleko široko tuhá zima má po čtyři neděle trvati.
•    Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.


Pranostiky 2. prosince


sv. Bibiána - Blanka
•   


Pranostiky 3. prosince


sv. František Xaverský - Svatoslav
•    O svatém Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu.


Pranostiky 4. prosince


sv. Jan Damašský, sv. Barbora - Barbora
•    Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
•    Je-li Kačenka naškrobená, je Baruška ucouraná.
•    Svatá Barbora bývá naškrobena.
•    Svatá Barborka, vyhání dřevo ze dvorka. (musí se hodně topit).
•    Po sněhu Bára s Mikulášem šla.
•    O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
•    O svaté Barboře, měj sáně na dvoře!
•    Na svatou Barboru sáně do dvoru!
•    Svatá Barborka táhne sáně ze dvorka.
•    Na svatou Barboru mruz - schovej saně, hotuj vůz.
•    Po svaté Baruši střez nosu i uší!
•    Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
•    Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
•    Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.
•    Když je Barbora ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.
•    Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy.
•    Má-li svatá Barbora bílý fěrtoch, bude příští rok hodně trávy.
•    Jsou-li na svatou Barboru meze přikryty sněhem, bude hojně trávy.
•    Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce. 
•    Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.


Pranostiky 5. prosince


sv. Sába - Jitka
•   


Pranostiky 6. prosince


sv. Mikuláš z Myry - Mikuláš
•    Na svatou pannu Kateřinu sluší se schovati pod peřinu, pak na svatého Mikuláše tuť jest zima všecka naše.
•    Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
•    Na svatého Mikuláše je už zima celá naše.
•    Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
•    Po sněhu Bára s Mikulášem šla.
•    O svatém Mikuláše často snížek práší.
•    Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
•    Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
•    Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
•    Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.


Pranostiky 7. prosince


sv. Ambrož - Benjamín
•   


Pranostiky 8. prosince


Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu - Květoslava
•    Panna Marie vlky houfuje.


Pranostiky 9. prosince


sv. Valerie - Vratislav
•   


Pranostiky 10. prosince


sv. Julie a Eulálie - Julie
•   


Pranostiky 11. prosince


sv. Daman I. (Hostivít) - Dana
•   


Pranostiky 12. prosince


sv. Jana Františka de Chantal - Simina
•   


Pranostiky 13. prosince


sv. Lucie (Světluše) - Lucie
•    Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
•    Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
•    Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
•    Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
•    Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku.(12 dní - 12 měsíců)


Pranostiky 14. prosince


sv. Jan od Kříže - Lýdie
•   


Pranostiky 15. prosince


sv. Valerián - Radana
•   


Pranostiky 16. prosince


sv. Adelhaida (Adéla) - Albína
•    O svaté Albíně schovej se do síně.
•    Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.


Pranostiky 17. prosince


sv. Lazar - Daniel
•    O svatém Lazaru, utěsni stodolu.
•    O svatém Lazaru ucpi v senci každou spáru.


Pranostiky 18. prosince


sv. Rufus a Zosim – Miloslav
•   


Pranostiky 19. prosince


bl. Urban - Ester
•   


Pranostiky 20. prosince


sv. Dominik - Dagmar
•   


Pranostiky 21. prosince


sv. Petr Kanisius, sv. Tomáš apoštol - Natálie
•    Na svatého Tomáše nejdéle noc naše.
•    Na svatého Tomáše zima se rozpáše.
•    Na svatého Tomáše zima je naše.
•    O svatém Tomáši beranici na uši.
•    O svatém Tomáši meluzína straší.


Pranostiky 22. prosince


sv. Servul - Šimon


Pranostiky 23. prosince


sv. Jan Kentský, sv. Viktorie - Vlasta
•    Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
Vánoce
•    Lepší Vánoce třeskuté nežli tekuté.
•    Do vánoc není ani hladu, ani zimy.
•    Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě.
•    Tmavé Vánoce - světlé stodoly.
•    Levné povětří okolo vánoc předpovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati, to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti.
•    Když čas před vánocemi až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.
•    Před vánocemi neškodí mokro osení, ale tím více po vánocích.
•    Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
•    Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.
•    Jitra jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
•    Nedej Bůh teplých vánoc a pošmourného svatého Jiří!
•    Vánoce - vánice.
•    Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
•    Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.
•    Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se.
•    Zelené vánoce - bílé velikonoce.
•    Vánoce v jeteli - letnice ve sněhu.
•    Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.
•    Jasné vánoce - hojnost vína i ovoce.
•    O vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.
•    Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.
•    Světlé hody - tmavé stodoly, tmavé hody - světlé stodoly.
•    Temná vánoční noc přinese světlé stodoly.
•    Tmavé vánoce - dojné krávy, světlé vánoce - ponesou slepice.
•    Tmavým vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj!
•    Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.


Pranostiky 24. prosince


Štědrý den -  Adam a Eva
•    Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
•    Na Adama a Evu čekejte oblevu.
•    Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
•    Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
•    Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové.
•    Jasno na den Štědrý - úroda tvrdého zboží a hrachu.
•    Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
•    Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
•    Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
•    Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno.
•    Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.
•    Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
•    Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, raduj se, rok bude plenný a úrodný.
•    Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.
•    Padá-li na Štědrý večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
•    Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
•    Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.


Pranostiky 25. prosince


Narození Páně, Boží hod vánoční - 1. svátek vánoční
•    Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
•    Když na Boží hod prší, sucho úrodu naruší.
•    Padá-li na Boží narození sníh, hodně obilí bude na polích.
•    Na Boží narození o bleší převalení.
•    Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.
•    Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok.
•    Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.
•    V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení.
•    V neděli Božího narození – teplá zima bez prodlení.
•    Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito.
•    V neděli Božího narození - teplá zima bez prodlení.
•    Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů určuje se počasí pro dvanáct měsíců příštího roku.


Pranostiky 26. prosince


Svatá rodina, sv. Štěpán - 2. svátek vánoční
•    Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
•    Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.
•    Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
•    Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
•    Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.
•    Jestli Štěpán valným větrem fouká, vinohrad na něj smutně kouká.
•    Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
•    Pak-li na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatně se urodí.
•    Na svatého Štěpána každý se má za pána.  Na Štěpána není pána.
•    Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro na to.
•    Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.


Pranostiky 27. prosince


sv. Jan - Žaneta
•   


Pranostiky 28. prosince


sv. Mláďátka betlémská - Bohumila
•    Když na Mláďátka prší, osýpají se děti.
•    Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.
•    Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou toho roku děti, když v poledne, mrou lidé středních let, a když večer, mrou starci.
•    Je-li na Mláďátka mha, mrou děti.
•    Na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí a mladí lidé budou mříti.
•    Je-li na Mláďátka mlha od Lysé Hory, kobzole se neurodí, je-li mlha v údolích, bude kobzolí dost.
•    Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory.
•    O Mláďátkách a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory.
•    O Mláďátkách den se omlazuje.


Pranostiky 29. prosince


sv. Tomáš Becket - Judita
•   


Pranostiky 30. prosince


sv. Evžen - David
•   


Pranostiky 31. prosince


sv. Silvestr I. - Silvestr
•    O Silvestru papeži snížek si už poleží.
•    Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
•    Je-li o Silvestru v noci vítr a ráno jasno, bude dobrého vína pořídku.
•    Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
•    Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje.
•    Padá-li na Silvestra sníh, Nový rok je za dveřmi.

Go to top