1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 0.00 (0 Hodnoceni)

Svatá rodina, sv. Štěpán - 2. svátek vánoční
•    Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
•    Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.
•    Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
•    Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
•    Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.
•    Jestli Štěpán valným větrem fouká, vinohrad na něj smutně kouká.
•    Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
•    Pak-li na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatně se urodí.
•    Na svatého Štěpána každý se má za pána.  Na Štěpána není pána.
•    Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro na to.
•    Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.

Go to top