Pranostiky Říjen - 3.3 out of 5 based on 3 reviews
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 3.50 (3 Hodnoceni)

•    Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jest k doufání pěkné vinobraní.
•    Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
•    Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
•    Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
•    Září víno vaří, říjen víno pijem.
•    Teplé září - říjen se mračí.
•    Po teplém září zle se říjen tváří.
•    Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
•    Čím déle u nás vlaštovky v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
•    Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
•    Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
•    Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
•    Teplý říjen - studený listopad.
•    Teplý říjen - studený únor.
•    Je-li říjen velmi zelený, bude leden hodně studený.
•    Je-li říjen zelený, bude leden studený.
•    Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
•    Říjnové bouřky ohlašují nestálou zimu.
•    Říjen když blýská, zima plíská.
•    Říjen blýská - zima plíská
•    Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik týdnů bude i v zimě pršeti.
•    V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.
•    Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
•    Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
•    V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
•    Studený říjen - zelený leden.
•    Mrazy v říjnu - hezky v lednu, krásný říjen - studený leden.
•    Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.
•    Říjen-li má dešťů a listopad, mívá prosinec prudké větry rád.
•    V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.
•    Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.
•    Jestli sníh napadne tohoto měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá bude také zima.
•    Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká zima.
•    Má-li říjen mrazů moc a sněhu, mívá leden mírnou zimu v běhu.
•    Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh padati má.
•    Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
•    Když v říjnu listí dlouho nepadá, tuhá zima se přikrádá.
•    Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikradne.
•    Neopadá-li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá zima.
•    Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
•    Včas-li padá lupení, na rok pěkné osení.
•    Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima.
•    Když dub hojně ovoce dává, tak má veliká zima a množství sněhu býti.
•    V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
•    Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
•    Říjen a březen rovné jsou ve všem.
•    V říjnu večer ovce je-li nutno nocí domů hnáti, tuhé zimy sněhu jest se báti.

 


Pranostiky 1. října


sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Remigia - Igor
•    Fouká-li vítr na svatého Remigia od východu, bude teplý podzimek.


Pranostiky 2. října


sv. Andělé strážní, Panna Marie Orodovnice - Olivie / Oliver
•    Den Marie Orodovnice - první mrazíky.
•    Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima.


Pranostiky 3. října


sv. Maxmilián, sv. Terezie - Bohumil
•    Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.
•    Třetího října bouře a louže, třicátého sníh a rampouchy.


Pranostiky 4. října


sv. František z Assisi - František
•    Svatý František zahání lidi do chýšek.


Pranostiky 5. října


sv. Palmác, sv. Placid - Eliška
•    Na svatého Placida slunce ohně nevydá.
•    Na svatého Placida zima teplo vystřídá.


Pranostiky 6. října


sv. Bruno - Hanuš
•   


Pranostiky 7. října


Panna Maria Růžencová – Justýna
•   


Pranostiky 8. října


sv. Simeon, sv. Brigita - Věra
•    O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.
•    Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá.


Pranostiky 9. října


sv. Dionýsius a druhové (Diviš), sv. Jan Leopard - Štefan / Sára
•    Je-li déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima.
•    Kdo se těší, že na Diviše zasel, ať se netěší na úrodu.


Pranostiky 10. října


sv. Paulin - Marina
•   


Pranostiky 11. října


sv.German - Andrej
•   


Pranostiky 12. října


sv. Radim - Marcel
•   


Pranostiky 13. října


sv. Eduard - Renáta
•   


Pranostiky 14. října


sv. Kalist I. - Agáta
•    Na svatého Kalista, ucpi včelín dočista.
•    Svatá Agáta, na ranní mlhy bývá bohatá.


Pranostiky 15. října


sv. Terezie od Ježíše - Tereza
•    Svatá Terezie šedivá, louky svým vlasem zdobívá.
•    Svatá Terezie zasazuje zimní okna.
•    Po svaté Tereze mráz po střechách leze.


Pranostiky 16. října


sv. Hedvika, sv .Markéta Marie Alacoque - Havel
•    Havel větrem foukává, Voršila (21. 10.) tepla nedává.
•    Opadá-li listí do polovice října, svatý Havel na poli zastaví práci a bude mokrá zima.
•    Jaký den Havel ukazuje, taková se zima objevuje.
•    Svatý Havel stojí za to, jaké bude příští léto.
•    Svatý Havel teplý, svatý Marcel bílý.
•    Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý.
•    Havla den když s suchu chodí, ještě teplých dní k nám vodí.
•    Suchý Havel oznamuje suché léto.
•    Déšť na Havla, déšť na vánoce.
•    Nalévá-li Havel, bude horké léto.
•    Na Havla svatého poslední jablko (= brambor) do pytle svého.
•    Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.
•    Na svatého Havla kráva obyčejně v chlévě stává.
•    Ó, svatý Havle, nechej krávy v chlévě!
•    Po svatém Havlu kráva ráda v stáji stává.
•    Pro Havlovo žito netřeba stavěti stodol.
•    Svatý Havel do zelí zajel.
•    Svatý Havel - devět počasí za den.


Pranostiky 17. října


sv. Ignác Antiochijský - Hedvika
•    Svatá Hedvika do řepy ještě medu nalívá.
•    Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.
•    Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy naleje.


Pranostiky 18. října


sv. Lukáš - Lukáš
•    Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volné měj, po svatém Lukáši za ňadra je dej!
•    Do svatého Lukáše ruce kde chceš měj, ale po něm je za ňadra schovej!
•    Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše.


Pranostiky 19. října


sv. Izák Jogues a druhové - Michaela
•   


Pranostiky 20. října


sv. Irena - Vendelín
•    Když Vendelín slzy roní, každou práci zajíc honí.


Pranostiky 21. října


sv. Hilarion, sv. Voršila (Uršula) - Brigita
•    Svatá Voršila zimu posílá.
•    Svatá Voršila jíní nasila.
•    Svatá Uršula perličky rozsela, ráno vstala, posbírala, ani jediné nenechala.
•    Svatá Voršila a Kordula - větry pohnula.
•    Svatá Voršila a Kordula - patronky větru.
•    Když na Uršulu vítr duje, tuhou zimu ohlašuje.
•    Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás navštěvují.
•    Jak den svaté Voršily začíná, tak se i zima končívá.


Pranostiky 22. října


sv. Marie Salome, sv. Kordula - Sabina
•    Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás navštěvují.
•    Svatá Voršila a Kordula - větry pohnula.
•    Svatá Voršila a Kordula - patronky větru.
•    Svatá Kordula - větry pohnula.


Pranostiky 23. října


sv. Jan Kapistránský - Teodor
•    Na Jana Kapistrána za oráčem běhá vrána.


Pranostiky 24. října


sv. Antonín Maria Klaret - Nina
•   


Pranostiky 25. října


sv. Kryšpín - Beáta
•   


Pranostiky 26. října


sv. Rustik, sv. Haštal - Erik
•    Svatý Haštal - vymeť maštal.


Pranostiky 27. října


sv. Frumencius - Šarlota / Zoe
•   


Pranostiky 28. října


sv. Šimon a Juda - Den vzniku ČSR
•    Na svatého Šimoniše přikluše k nám zima tiše.
•    Šimona a Judy - zima je všudy.
•    Šimona a Judy - zima leze z půdy.
•    Šimona a Judy - tuhnou na poli hrudy.
•    Šimona a Judy - buď sníh, neb hrudy.
•    Šimona a Judy - kamenem nerozrazíš hrudy.
•    Svatý Šimon a Juda počasí o vánocích ovládá.
•    Na Šimona a Judy leze kočka z půdy.
•    Na Šimona a Judy leze zima z bůdy a nemá-li moci, přijde na Vše svaté v noci.
•    Od Šimona a Judy paste, pasáci, všudy!
•    Šimona a Judy biče schovejte, kyje řezejte, rukavice vyndejte!
•    Šimona a Judy - kožich sneste z půdy.
•    Šimona a Judy vyhání hlídače z bůdy.
•    Šimona a Judy - zima je všudy, kožich sneste z půdy, tuhnou na poli hrudy.


Pranostiky 29. října


sv. Narcis – Silvie
•   


Pranostiky 30. října


sv. Marcel – Tadeáš
•    Je - li svatý Havel teplý, bude svatý Marcel studený.


Pranostiky 31. října


sv. Wolfgang - Štěpánka

Go to top