Pranostiky Únor - 4.7 out of 5 based on 11 reviews
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 4.73 (11 Hodnoceni)

•    Únor bílý - pole sílí.
•    Sněhový únor - sílí úhor.
•    Únorová voda - pro pole škoda.
•    Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
•    Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě.
•    Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
•    Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
•    Když záhy taje, dlouho neroztaje.
•    Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
•    Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
•    Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima.
•    Komáři-li v únoru si bzučí, v březnu pak mrazivý vítr skučí.
•    Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
•    Když v únoru mušky lítajů, to v marcu robky v ruce chuchajú.
•    Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, neb s námi zima po Veliké noci zahrává.
•    Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
•    Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne.
•    V únoru-li slavík zpívá, v dubnu zavřená ústa mívá.
•    Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
•    Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi.
•    V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
•    Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody nebo ovoce, pakli ale ne, tak přicházejí v měsíci dubnu, máji a škodí vínu a stromům.
•    V únoru prudký severníček - hojné úrody bývá poslíček.
•    Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli urodí.
•    V únoru z množství sněhu sena mnoho svítá, málo ovsa však a málo žita.
•    V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
•    Jestli v únory se mušky mlely, zjara rády umírají včely.
•    Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště.
•    Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
•    Co si únor zazelená - březen si hájí, co si duben zazelená - květen mu to spálí.
•    Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
•    Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.

 


Pranostiky 1. února


sv. Pionius - Hynek
•   


Pranostiky 2. února


Uvedení Páně do chrámu (Očišťování Panny Marie), Hromnice - Nela
•    O Hromnicích anebo okolo Hromnic jistá zima bývá, odkudž mnozí chtějí, že jest toho času polovice zimy.
•    Na Hromnice - půl zimnice - půl píce.
•    Na Hromnice zimy polovice.
•    Hromnice - půl krajíc, půl píce a bůhví, co ještě více.
•    Na Hromnice zima s létem potkala se.
•    Na Hromnice vezmi dvě kabanice.
•    Na Hromnice - skřivánek přes hranice.
•    Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
•    Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
•    Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.
•    Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na márách než slunce.
•    Pak-li o Hromnicích jasno bývá, jistě potom zima dodržívá, jestli je ale bouřlivo a sněžení, jistě že jaro již daleko není.
•    Hromnice-li jasné a čisté, potrvá zima jistě. Pak sněží a hřmívá, jaro jistě vblízku dlívá.
•    Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
•    Jihne-li na Hromnice, přilož do kamen, mrzne-li, po zimě amen.
•    Jestli slunce svítí na den Hromnic, sníh bude ještě větší než prve.
•    Svítí-li o Hromnicích celý den, tahej, sedláče, slámu z hnoje ven!
•    Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.
•    Je-li na Hromnice světlý den, budou konopě i len.
•    Panenka Maria hromničná čistá - úroda jistá.
•    Když o Hromnicích svítí slunce, bude prý úrodný rok. Potřebuje svítit jen tak dlouho, nežli bys se čtyřmi páry koňů otočil.
•    Když na Hromnice svítí, budou dlouhé niti.
•    Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.
•    Tmavé Hromnice - sedláka radost, jasno-li ale, sněží ještě dost.
•    Pošmourný Hromnice - sedlákům milý velice.
•    O Hromnicích zamračeno - sedlákovi pomoženo.
•    Na Hromnice - chumelenice, netrvá pak zima více.
•    Chumelenice na Hromnice končí zimu tuhou, jestli pak jasný den, očekávej druhou.
•    Když o Hromnicích sněží, jaro není daleko.
•    Kdyby o Hromnicích napadlo jen tolik sněhu, co je na černé krávě znát, bude úrodný rok.
•    Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
•    Na Hromnice - sněženice, medvěd otvírá boudu, není-li vánice, zavírá ji.
•    Metelice na Hromnice cesty umetá a píci podmetá.
•    Přejdou Hromnice - konec sanice.
•    O Hromnicích déšť - na jaře sníh, o Hromnicích sníh - na jaře déšť.
•    Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče.
•    Bouří-li a sněží na Hromnice, bývá jaro blízko velice.
•    Zelené Hromnice - bílé velikonoce.
•    Na Hromnice husa po vodě - na velikonoce po ledě.
•    Na Hromnice kalužky - ukazuje na jabka a hrušky.
•    O Hromnicích teplo - medvěd staví boudu, o Hromnicích mrzne - medvěd bourá boudu.
•    Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí.
•    Na Hromnice kopalinky - uchovávej obědinky.
•    Na Hromnice o hodinu více.
•    Co do Hromnic, to do Hromnic, spíše o lopatu víc.


Pranostiky 3. února


sv. Blažej a Ansgar (Oskar) - Blažej
•    Na svatého Blažeje, slunce ještě nehřeje.
•    Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
•    Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.
•    Prší-li na svatého Blažeje tak, že teče voda kolejem, povede se len.
•    Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka střapec biče smočil, čekají dlouhý len.
•    Je-li pěkné počasí na svatého Blažeje, zvednou se brambory.


Masopust - v době od 4.2. do 10. 3


•    Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
•    Masopust na slunci - pomlázka v senci.
•    Svítí-li slunce o masopustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní.
•    Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pšenice i žito.
•    Konec masopustu jasný - len krásný.
•    Krátký masopust - dlouhá zima.
•    Na ostatky lužky - budou jablka, hrušky.
•    Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.
•    Bude-li příjemné povětří (v masopustní úterý), bude dosti hrachu.
•    Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok na len.
•    Bude-li v úterý masopustní neb v středu (Popeleční) vítr aneb vichr, tehdy celý půst větrný bude.
•    Jsou-li v masopustě rampouchy, je dobrý rok na mouchy a je dlouhý len.
•    Konec masopusta - každá kapsa pustá.
Popeleční středa
•    Bude-li v úterý masopustní neb v středu (Popeleční) vítr neb vichr, tehdy celý půst větrný bude.
•    Na Popeleční středu fouká-li vítr svěží, úrodný rok na to běží.
•    Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
•    Suchý půst - úrodný rok.


Pranostiky 4. února


sv. Ondřej Corsini, sv. Veronika - Jarmila
•    O svaté Veronice bývá ještě sanice.
•    Svatá Veronika seká ledy z rybníka.


Pranostiky 5. února


sv. Agáta (Háta, Dobruše) - Dobromila
•    Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
•    Svatá Háta bývá na sníh bohatá.
•    Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá.


Pranostiky 6. února


sv. Pavel Miki a druhové, sv. Dorota - Vanda
•    Svatá Dorota také na sníh bohatá.
•    Svatá Dorota stromy sněhem vometá.
•    Svatá Dorota - sněhu forota.
•    Dorothea v rychlém běhu přinášívá nejvíc sněhu.
•    Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.
•    Na svatou Dorotu rádo teče do botů.
•    Po Dorotě uschne košile na plotě.
•    O svaté Dorotě uschne košile na plotě.
•    Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice.

 

Pranostiky 7. února


sv. Richard, sv. Romuald - Veronika
•    Svatý Radko - na poli hladko.
8. února
sv. Jeroným Emiliany, ct. Mlada – Milada
•   


Pranostiky 9. února


sv. Apollonie - Apolena
•    Svatá Apolena v mlhu je často zahalena.
•    Svatá Apolena bývá v mlze často zahalena.
•    Svatá Apolénka čítá dříví na polénka.


Pranostiky 10. února


sv. Scholastika - Mojmír
•    O svaté Školastice navleč si rukavice.


Pranostiky 11. února


Panna Maria Lurdská
•   


Pranostiky 12. února


sv. Benedikt Aniánský, sv. Eulálie - Slavěna
•    Svatá Eulalie - se střech se lije.


Pranostiky 13. února


sv. Řehoř II., sv. Kateřina Ricciová - Věnceslav
•    O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.

Pranostiky 14. února


sv. Valentin - Valentýn
•    Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.
•    Svatý Valentýnek - jara tatínek.
•    Na svatého Valentýnka sej přísadu do záhonka.
•    Na svatého Valentýna zima sílit počíná.
•    Na svatého Valentýna nemá hospodyně nasazovat husy na vejce, nebudou prý dobrá housata.


Pranostiky 15. února


sv. Jiřina - Jiřina
•   


Pranostiky 16. února


sv. Juliána - Ljuba
•    O svaté Juliáně schovej sáně.
•    O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
•    Když slunce na svatou Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek.


Pranostiky 17. února


sv. Alexius a druhové - Miloslava
•   


Pranostiky 18. února


sv. Simeon Jeruzalémský - Gizela
•    O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.


Pranostiky 19. února


bl. Godšalk - Patrik
•   

Pranostiky 20. února


sv. Nikefor - Oldřich
•   


Pranostiky 21. února


sv. Petr Damiani – Lenka
•   


Pranostiky 22. února


Stolec sv. Petra - Petr
•    Je-li na Stolici svatého Petr zima, ještě dlouho potrvá.
•    Je-li na svatého Petra nastolení mráz, bude mrznout ještě 14 dní.
•    Jak tlustý a hrubý mráz bude za noci před Stolováním svatého Petra, takový bude za 40 dní pořád.
•    O svatém Petru nastolení je-li mráz, po 40 dní mu konec není.
•    Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení.
•    Svatý Kliment (23. 11) zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje.
•    Svatý Petr za stolem nenechává na holém, a teprve v okovech (1. Srpna) posílá sedlákům výsluhy.


Pranostiky 23. února


sv. Polykarp - Svatopluk
•    Na svatého Polykarpa bývá sněhu plná škarpa.


Pranostiky 24. února


sv. Modest - Matěj
•    Najde-li Matěj led, seká ho hned, nenajde-li led, dělá ho hned.
•    Nenajde-li Matěj led, dělá ho hned, najde-li led seká ho hned.
•    Svatý Matěj láme led, není-li ho zmrzne hned.
•    Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je.
•    Svatý Matěj boří mosty, nebo staví.
•    Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
•    Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.
•    Na svatého Matěje každá myší díra se zavěje.
•    Na svatého Matěje do závěje naleje.
•    Na svatého Matěje pije skřivan z koleje.
•    Na svatého Matěje, lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.
•    Na svatého Matěje šelma sedlák, který nevěje.
•    Prší-li na svatého Matěje, bude se brzy síti.
•    Jaký mráz bude večer a v noci na svatého Matěje, takový bude za 40 dní pořád.
•    Je-li na svatého Matěje mráz malý, je jich po něm 40 malých, je-li velký, jest 40 velkých, není-li mráz žádný, je jich po něm bezpočtu.
•    Matěje - léta naděje.
•    Na svatého Matěje léta naděje.
•    Na svatého Matěje rampouchy - ourodný rok na mouchy.
•    Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč.
•    Svatý Matěj šel sekat ledy, stavil se v hospodě, Svatý Josef šel za ním a zůstal tam, Panna Maria je vyhnala oba.


Pranostiky 25. února


sv. Valburga - Kiliána
•   


Pranostiky 26. února


sv. Alexandr, sv. Radko - Dorota
•    Svatý Radko - na poli hladko.


Pranostiky 27. února


sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie - Alexandr
•    Je-li mráz za svatého Gabriele, bývají žně veselé.


Pranostiky 28. února


sv. Roman - Lumír
•    Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.


Pranostiky 29. února


sv. Rufin - Horymír

Go to top