1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 0.00 (0 Hodnoceni)

Stolec sv. Petra - Petr
•    Je-li na Stolici svatého Petr zima, ještě dlouho potrvá.
•    Je-li na svatého Petra nastolení mráz, bude mrznout ještě 14 dní.
•    Jak tlustý a hrubý mráz bude za noci před Stolováním svatého Petra, takový bude za 40 dní pořád.
•    O svatém Petru nastolení je-li mráz, po 40 dní mu konec není.
•    Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení.
•    Svatý Kliment (23. 11) zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje.
•    Svatý Petr za stolem nenechává na holém, a teprve v okovech (1. Srpna) posílá sedlákům výsluhy.

Go to top