Pranostiky Srpen - 4.0 out of 5 based on 5 reviews
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 4.00 (5 Hodnoceni)

•    Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
•    Srpen začíná, co červenec končil.
•    Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
•    Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
•    Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
•    Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
•    Co se v srpnu neuvaří, ani v září se nezdaří.
•    Co srpen nedopeče, září nedovaří.
•    Srpen a únor - tepla a zimy úmor.
•    V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
•    Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká.
•    I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
•    Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
•    V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
•    Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
•    Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
•    Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
•    Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
•    Vesele bude řinčet kosa, je-li v srpnu hodně rosa.
•    Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
•    Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.
•    Když nás srpen deštěm nepokropí, ten už potom škody nenatropí.
•    V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to pohoda.
•    Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
•    Šedá mlha v srpnu nezdravá.
•    Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.
•    Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství deště jest k doufání.
•    Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
•    Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.
•    Když pálí srpen, bude pálit i víno.
•    V srpnu-li máš hojně slunečnosti, budeš mít víno dosti.
•    V srpnu slunce parné ovoci a vínu zdárné.
•    Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
•    Srpen klasy klidí a ovoce dospělé vidí.
•    Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
•    Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
•    Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
•    Když srpen z počátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje.
•    Srpnový déšť - jako ženský pláč.

 


Pranostiky 1. srpna


sv. Alfons z Liguori - Oskar
•   


Pranostiky 2. srpna


sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard - Gustav
•   


Pranostiky 3. srpna


sv. Lydie - Miluše
•   


Pranostiky 4. srpna


sv. Jan Maria Vianney - Dominik
•    Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
•    Na Dominika parna - mrva marná.
•    Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.


Pranostiky 5. srpna


Posvěcení římské bazilikyPanny Marie – Kristián
•   


Pranostiky 6. srpna


Proměnění Páně - Oldřiška
•   

Pranostiky 7. srpna


sv. Kajetán, sv. Sixtu II. a druhové - Lada
•    Svatý Kajetán je tady, odveze mandelů řady.
•    Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.


Pranostiky 8. srpna


sv. Dominik - Soběslav
•   


Pranostiky 9. srpna


sv. Roman - Roman
•   


Pranostiky 10. srpna


sv. Vavřinec - Vavřinec
•    Svatého Vavřince - svícen do světnice.
•    Je-li od Petra do Vavřince parno, bývá v zimě studeno.
•    Počasí na svatého Vavřince jaké jest, takové se udrží několik dní.
•    Na svatého Vavřince první podzimní den.
•    Svatý Vavřinec - první podzimec.
•    Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
•    Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
•    Na Vavřince povětří krásný, bude podletí suchý a jasný.
•    Je-li počasí o svatém Vavřinci pěkné, možno se těšit na deště.
•    Na svatého Vavřince bude-li pěkný čas, přinese hojně vína dobrého, byť pak pršelo, neškodí nic, když toliko slunce jest.
•    Na svatého Vavřince slunečnost - vína hojnost.
•    Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti.
•    Když den svatého Vavřince a Nanebevzetí Panny Marie pěkný jest, tedy očekávají vinaři dobrý vinný podzimek.
•    Krásně-li o Vavřinci a Bartoloměji, na dobrý podzimek máš velkou naději.
•    Pěkně-li na Vavřince a Bartoloměje, krásný podzime se na nás zasměje.
•    Pěkné počasí na sv. Vavřince, ukazuje na pěkný podzim.
•    Vavřincův déšť - myší úroda.
•    Do svatého Vavřince nechval pšenice.
•    Na svatého Vavřince brambory do hrnce!
•    Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce!
•    Na svatého Vavřince čtyři řípy do hrnce!
•    Na svatého Vavřince jdou oříšky do věnce.


Pranostiky 11. srpna


sv. Klára - Zuzana
•   


Pranostiky 12. srpna


sv. Euplus - Klára
•   


Pranostiky 13. srpna


sv. Poncián a Hippolyt, sv. JanBerchmans - Alena
•   


Pranostiky 14. srpna


sv. Maxmilián Kolbe - Alan
•   


Pranostiky 15. srpna


Nanebevzetí Panny Marie - Hana
•    Na Marie Nebevstoupení prvních vlaštoviček loučení.
•    O Nanebevzetí jasno před východem slunce, nastane požehnaný podzimek.
•    Když den svatého Vavřince a Nanebevzetí Panny Marie pěkný jest, tehdy očekávají vinaři dobrý vinný podzimek.
•    Den Nanebevzetí Panny Marie pěkný čas přinese hojně dobrého vína.
•    Pakli byl jasný den Nanebevzetí Marie Panny, tak se hojnost dobrého vína očekává.
•    Je-li jasno a teplo o Nanebevzetí Panny Marie, bývá dobré víno.
•    Je-li o Nanebevzetí Panny Marie pěkně, nastane požehnaný podzimek a počasí bude příznivé vinné révě.
•    Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti.
•    Pakli o Nanebevzetí Marie Panny prší, tak padesát dní mokrých k očekávání máme.


Pranostiky 16. srpna


sv. Štěpán Uherský, sv. Rocha - Jáchym
•    Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek.
•    O svatém Rochu brambor jen trochu.
•    Prší-li je týden po svatém Rochu, bramborů každý den trochu.
•    Na svatého Rocha přibude brambor trocha.
•    Ke svatému Rochu bývá hojnost hrachu.


Pranostiky 17. srpna


sv. Myron - Petra
•   


Pranostiky 18. srpna


sv. Helena - Helena
•    Světici Helence, pletou ženci věnce.
•    Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.


Pranostiky 19. srpna


sv. Jan Eudes - Ludvík
•   


Pranostiky 20. srpna


sv. Bernard - Bernard
•   


Pranostiky 21. srpna


sv. Pius X. - Johana
•   


Pranostiky 22. srpna


Panna Maria Královna – Bohuslav
•   

Pranostiky 23. srpna


sv. Růžena z Limy - Sandra
•   


Pranostiky 24. srpna


sv. Bartoloměj - Bartoloměj
•    Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.
•    Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
•    Svatý Bartolomi létu hlavu zlomí.
•    Jaký čas jest na svatého Bartoloměje, takový celý podzimek bude, bude-li tento den pěkný čas, znamená příjemný podzimek.
•    Den Bartoloměje jest pravidlo celého podzimku.
•    Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim.
•    Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději.
•    Pěkný čas na svatého Bartoloměje – dobrý podzimek, než se kdo naděje.
•    Krásně o Bartoloměji, vinaři se smějí.
•    Pěkně-li na svatého Bartoloměje, pijí vinaři.
•    Dozrál-li hrozen do Bartoloměje, dobrým vínem sudy naleje.
•    Je-li na Bartoloměje čas, je z lisu kvas.
•    Máme-li střídavé počasí na Bartoloměje, máme též střídavý podzim.
•    Sucho na Bartoloměje - mrzané zimy naděje.
•    Bouřky na Bartoloměje, přinášejí kroupy a sníh.
•    Na Bartoloměje moc mraků - v zimě moc sněhu.
•    Svatý Bartoloměj zavádí mraky a činí konec bouřkám.
•    Bouří-li na svatého Bartoloměje, bouří po něm ještě více.
•    Je-li bouřka na Bartoloměje, na podzim se pořád změna děje.
•    Hřmí-li po svatém Bartoloměji, je podzim dlouhý a pěkný.
•    Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej sedláčku, pomali,
fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech, pak si sedláčku, s oráním pospěš!
•    Po Bartoloměji studený rosy, nechoďte ráno bosi.
•    Bartolomějské větry ovsy lámou.
•    Svatý Bartolomí všemu hlavu zlomí.
•    Na svatého Bartoloměje sedlák žito seje.
•    O svatém Bartoloměji naplije jelen do řeky, a proto se nemá již nikdo koupat.


Pranostiky 25. srpna


sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové - Radim
•   


Pranostiky 26. srpna


ct. Martin Středa - Luděk


Pranostiky 27. srpna


sv. Monika – Otakar
•   


Pranostiky 28. srpna


sv. Augustin - Augustýn
•    Svatý Augustin udělá z tepla stín.
•    Kol svatého Augustina odcházejí pryč teplé dny.
•    Jaké je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu (25. 11.).
•    O svatém Augustinu léto opouští krajinu.


Pranostiky 29. srpna


Umučení sv. Jana Křtitele - Evelína
•    Stětí svatého Jana - přestávají již parna.
•    Na Jana stětí – vlaštovka od nás letí.
•    Na Jana stětí vlaštovky od nás letí.
•    Na svatého Jana stětí čápi do tepla letí.
•    Když na den Stětí svatého Jana prší, velikou zkázu ořechy trpěti mají.
•    Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy.
•    Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati.


Pranostiky 30. srpna


sv. Fiakr - Vladěna
•   


Pranostiky 31. srpna


sv. Rajmund - Pavlína

Go to top