Pranostiky Listopad - 3.0 out of 5 based on 4 reviews
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 3.13 (4 Hodnoceni)

•    Teplý říjen - studený listopad.
•    Má-li listopad déšť a potom mrazy, osení se často zkazí.
•    V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.
•    Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
•    Listopadové hřmění pšenici v zlato mění.
•    Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok.
•    Když krtek v listopadu ryje, budou o vánocích létat komáři.
•    Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
•    Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
•    Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
•    Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
•    Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
•    Studený listopad - zelený leden.
•    Padá-li první sníh, novembris, když země nebude zmrzlá, velikou škodu osení učiní a je vyleží aneb osení se pod sněhem paří a hnije. Ale jestli padne sníh, když země nejprve zmrzne, jest osení užitečný, nebo ono bezpečně v teple pod sněhem ve zmrznuté zemi leží.
•    Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží.
•    Když začátkem listopadu sněží, pak mívá sníh výšku věží.
•    Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
•    Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
•    V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
•    Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího.
•    Jaký listopad, takový březen.
•    Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas.
•    Na začátku listopada teplo se se zimou hádá.

 


Pranostiky 1. listopadu


Všech Svatých
•    Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
•    Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima, je-li zima o Všech svatých, bývá o Martině léto.
•    Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině (11. 11.) o půlnoci.
•    Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí.
•    Na vše svaté ne-li v noci, na Martina sníh se dostaví se vší mocí.
•    O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou, přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.
•    Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich.
•    Když na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo, když déšť, tu je třeba za pec vlézt.
•    Jíní o Všech svatých věští tuhé mrazy o vánocích.
•    Sedláci utnou 1. listopadu z dubového aneb i bukového stromu třísku: Jestli je tříska suchá, tedy očekávají levnou zimu, jestli ale vlhká a zostnatá, tedy se domnívají, že bude tuhá zima.
•    Je-li tříska ze zeleného buku v den Všech svatých vyťatá suchá, následuje zima mírná, je-li ale vlhká, následuje zima mokrá.
•    Je-li o Všech svatých bouřka, bývá zima měnlivá, je-li suchá z buku tříska, často v zimě pršívá.
•    Utni z buku třísku. je-li suchá, bude zima tuhá, je-li však vlhká, bude mokrá.
•    Je-li na Vše svaté buková blána suchá, každý se rád za kamna schová, je-li však mokrá, bude zima též dosti mokrá.
•    Všichni svatí dluhy platí.
•    Léto všech svatých trvá tři hodiny, tři dny nebo tři týdny.


Pranostiky 2. listopadu


Vzpomínka na všechny věrné zemřelé,  Památka zesnulých, Dušičky
•    Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.


Pranostiky 3. listopadu


sv. Martin de Potřes - Hubert
•   


Pranostiky 4. listopadu


sv. Karel Boromejský - Karel
•   


Pranostiky 5. listopadu


sv. Zachariáš a Alžběta - Miriam
•   


Pranostiky 6. listopadu


sv. Leopard (Linhart) - Liběna
•   


Pranostiky 7. listopadu


sv. Wilibrord - Saskie
•   


Pranostiky 8. listopadu


sv. Gottfried ( Bohumír) – Bohumír
•    Jaké počasí je na svatého Bohumíra, takové i březen mívá.
•    Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.


Pranostiky 9. listopadu


Posvěcení lateránské baziliky v Římě, sv. Teodor - Bohdan
•    Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá.
•    Svatý Teodor - mrazy lezou z hor.
•    Svatý Teodor zasněží témě hor.


Pranostiky 10. listopadu


sv. Lev Veliký - Evžen
•   


Pranostiky 11. listopadu


sv. Martin Tourský - Martin
•    Na svatého Martina zima chod svůj začíná.
•    Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
•    Na svatého Martina kouřívá se z komína.
•    Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.
•    Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí.
•    Padá-li první sníh toho dne, říkáme, že svatý Martin přijel na brůně.
•    Svatý Martin rád jezdí na brůně.
•    Padá-li sníh toho dne neb v noci, říká se, že svatý Martin přijel na bílém koni.
•    Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
•    Přijede-li Martin na šedém (mlhy) koni, bude zima střídavá.
•    Přijede-li Martin na žlutém (sucho) koni, přijde tuhá a suchá zima.
•    Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
•    Když svatý Martin se sněhem přiběžel, bude v něm celý měsíc ležet.
•    Martin a Kateřina na blátě - vánoce na ledě.
•    Martinův led pod vodou hned.
•    Martinův led bude vodou hned.
•    Jde-li husa o Martině po ledu, bude se po něm jistě dlouho koupat.
•    O Martině po ledu - o vánocích po blátě.
•    Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude.
•    O Martině houser po ledě když chodí, o vánocích husy blátem vodí.
•    V suchu-li jdou na Martina husy, o vánocích v blátě chodit musí.
•    Na svatý Martin - ještě se vrátím, ale na svatý Mikuláš mě tu najisto máš.
•    Po svatém Martině zima nežertuje, přichází sníh i mráz kvaltem.
•    Jaký den na svatého Martina, taková též bude zima.
•    Jestli na svatého Martina jest vlhko, bude nestálá zima,
pakli na týž den slunce svítí, bude tuhá zima.
•    Na svatého Martina soudili, že mokrý den mírnou a pohodlnou zimu, jasný ale tuhou zimu znamenati měl.
•    Jestli na den svatého Martina ve dne oblačno, tedy bude nestálá zima, jestli jasno a čisto, tedy následuje tuhá zima, jestli mlhavo, tedy též taková zima přijde.
•    Na svatého Martina slunečno - dlouhá zima.
•    Na svatého Martina pod mrakem - nestálá zima.
•    Je-li zamračeno na svatého Martina, bude zima levná, je-li jasno, bude zima tuhá.
•    Je-li na svatého Martina pod mrakem, bude nestálá zima, je-li jasno, bude tuhá zima.
•    Jsou-li na Martina mračna, zima je levná, je-li je noc jasná, zima je mastná.
•    Martin-li se mlhami odívá, mírná zima obyčejně bývá.
•    Je-li na Martina mlhavo, taková též bude zima.
•    Jižní vítr na Martina - mírná zima.
•    Nejednou-li studený vítr zavěje, na Martina když sluníčko hřeje.
•    Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká se dlouhá a tuhá zima.
•    Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme jisti!
•    Na svatého Martina bývá dobrá husina.
•    Radost Martina je husa a džbán vína.
•    Na svatého Martina pláče husí rodina.
•    Na svatého Martina nejlepší je husina, pohleď na hruď i na kosti, poznáš, jaká zima se přihostí.
•    Je-li kobylka martinské husy hnědá, bude málo sněhu a na holo mrznout,
je-li však bílá, bude hodně sněhu.


Pranostiky 12. listopadu


sv. Josafat Polocký - Benedikt
•    Na svatého Josafata lepší kožich nežli vata.


Pranostiky 13. listopadu


sv. Anežka Česká - Tibor
•   


Pranostiky 14. listopadu


sv. Mikuláš Tavelič - Sáva
•   


Pranostiky 15. listopadu


sv. Albert Veliký - Leopold


Pranostiky 16. listopadu


sv. Markéta Skotská a Gertruda z Helfy, sv. Otmar - Otmar
•    Na svatého Otomara neuvidíš komára.


Pranostiky 17. listopadu


sv. Alžběta Durynská (Uherská) - Mahulena
•    Počasí o svaté Alžbětě předpovídá, jak bude v létě.
•    Z ledu Alžběta má brod, u Kateřiny znám Ond. (1472)
•    Svatá Alžběta se sněhem přilétá.


Pranostiky 18. listopadu


Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla - Romana
•   


Pranostiky 19. listopadu


sv. Mechtilda - Alžběta
•    Počasí o svaté Alžbětě, povídá jak bude v létě.
•    Z ledu Alžběta má brod, u Kateřiny znám Ond.


Pranostiky 20. listopadu


sv. Felix z Alois - Nikola
•   


Pranostiky 21. listopadu


Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, Obětování Panny Marie - Albert
•    Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je.
•    Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá.


Pranostiky 22. listopadu


sv. Cecilie - Cecilie
•    Svatá Cecilie sněhem pole kryje.
•    Svatá Cecilie hroudy v poli sněhem kryje.


Pranostiky 23. listopadu


sv. Klement I. a Kolumban - Klement
•    Svatý Kliment víc než kdo jiný si zimu oblíbí.
•    Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr (22. 2.) ji ucezuje.


Pranostiky 24. listopadu


sv. Ondřej Dung-Lac a druhové - Emílie
•   


Pranostiky 25. listopadu


sv. Kateřina Alexandrijská - Kateřina
•    Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.
•    Svatá Kateřina strčí housle do komína.
•    Svatá Kateřina zavěsila housle do komína.
•    Na svatou pannu Kateřinu sluší se schovati pod peřinu,
pak na svatého Mikuláše tuť jest zima všecka naše.
•    Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
•    Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu!
•    Mrzne-li na Kateřinu, na Barboru prší.
•    Od svaté Kateřiny do svatého Ondřeje (30. 11.) sotvaže se pod peřinou ohřeje.
•    Svatá Kateřina přichází bíle oděna.
•    Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.
•    Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.
•    Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí.
•    Je-li Kačenka nemocná, bývá Barborka naškrobená.
•    Je-li Kačenka ucouraná, je Baruška naškrobená.
•    Řekla Káča Barce: „Nechme toho tance!“
•    Martin a Kateřina na blátě - vánoce na ledě.
•    Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva (24. 12.) potom blátem oplývá.
•    Kateřina na ledě, vánoce na blátě.
•    Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
•    Den Kateřiny povětří ledna předpovídá.
•    Přitrhla-li zima s Kateřinou, bývá do omrzení.
•    Jaké počasí na svatou Kateřinu, takové jest v příštím lednu.


Pranostiky 26. listopadu


sv. Silvestr – Artur
•    Na svatého Konráda, bývá zima neřádná.
1. neděle adventní (advent)
(neděle mezi 27. 11. - 3. 12.)
•    Když v 1. adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.
•    Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.
•    Je-li prvního adventu první chladno, drží led deset týdnů.
•    Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima trvat osmnáct neděl.
•    Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
•    Chodí-li se v adventu bez kožicha, bude se v postě jistě nosit.
•    Adventní sníh dočká-li březnového, nebudeš jídat, sedláčku chleba režného.


Pranostiky 27. listopadu


sv. Virgil - Xenie
•   


Pranostiky 28. listopadu


sv. Mansuet (Miloslav) - René
•   


Pranostiky 29. listopadu


sv. Saturnin - Zina
•    Na Saturnina skučí meluzína.


Pranostiky 30. listopadu


sv. Ondřej - Ondřej
•    Na svatého Ondřeje konec pocení.
•    Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje.
•    Na svatého Ondřeje ještě se zem ohřeje.
•    Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima zase naše.
•    Na svatého Ondřeje mruz, chystej sedláče vůz.
•    Přijdou-li větry s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.
•    Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.
•    Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
•    Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
•    Sníh svatého Ondřeje oziminám nepřeje.
•    Na svatého Ondřeje špatný hospodář, který neseje.
•    Sníh na svatého Ondřeje vzešlému žitu mnoho nepřeje.
•    Sníh svatého Ondřeje ozimům a vzešlému žitu nepřeje.
•    Sníh svatého Ondřeje žitu velmi prospěje.
•    O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou,
přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.
•    Svatý Ondřej tichý - nebude len lichý.
•    Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude neúrodný rok.
•    Má-li Ondřej na stromech kapky, bude příští rok hodně ovoce.
•    Svatého Ondřeje slzice naplní ovocem truhlice.
•    Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej láme.
•    Ondřej mosty staví, Jiří (24. 4.) je odplaví.
•    Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: přeplyne-li, bude mokrý rok, zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý rok.

Go to top