1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 0.00 (0 Hodnoceni)

sv. Vavřinec - Vavřinec
•    Svatého Vavřince - svícen do světnice.
•    Je-li od Petra do Vavřince parno, bývá v zimě studeno.
•    Počasí na svatého Vavřince jaké jest, takové se udrží několik dní.
•    Na svatého Vavřince první podzimní den.
•    Svatý Vavřinec - první podzimec.
•    Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
•    Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
•    Na Vavřince povětří krásný, bude podletí suchý a jasný.
•    Je-li počasí o svatém Vavřinci pěkné, možno se těšit na deště.
•    Na svatého Vavřince bude-li pěkný čas, přinese hojně vína dobrého, byť pak pršelo, neškodí nic, když toliko slunce jest.
•    Na svatého Vavřince slunečnost - vína hojnost.
•    Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti.
•    Když den svatého Vavřince a Nanebevzetí Panny Marie pěkný jest, tedy očekávají vinaři dobrý vinný podzimek.
•    Krásně-li o Vavřinci a Bartoloměji, na dobrý podzimek máš velkou naději.
•    Pěkně-li na Vavřince a Bartoloměje, krásný podzime se na nás zasměje.
•    Pěkné počasí na sv. Vavřince, ukazuje na pěkný podzim.
•    Vavřincův déšť - myší úroda.
•    Do svatého Vavřince nechval pšenice.
•    Na svatého Vavřince brambory do hrnce!
•    Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce!
•    Na svatého Vavřince čtyři řípy do hrnce!
•    Na svatého Vavřince jdou oříšky do věnce.

Go to top