1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 0.00 (0 Hodnoceni)

sv. Vít - Vít
•    Vít když přišel, trápí vedra též Jana Buriana, Petra.
•    Pohoda na svatého Víta - to dobrota žita.
•    O svatém Vítě půl zrna v žitě.
•    Pohoda od svatého Víta do svatého Jana - pro obilí je vyhraná.
•    Svatý Vít mění čas.
•    Svatý Vít přináší sebou deště.
•    Svatý Vít dává trávě pít.
•    Od svatého Víta až k Janu mnoho deště.
•    Prší-li na svatého Víta, prší 31 dní.
•    Svatý Vít když deštěm kropí, na ječmeni škodu tropí.
•    Mokrý den 15. června ječmenu velmi škodí.
•    Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.
•    Déšť o svatém Vítu, škodí ječmeni i žitu.
•    Déšť na svatého Víta - špatný budou žita.
•    Prší-li o svatém Vítu, škodí to žitu.
•    Prší-li na svatého Víta, bývá špatná sklizeň žita.
•    Kdo seje na Víta, škoda žita.
•    Nesej na svatého Víta – škoda žita!
•    Nasázíš-li zelí do Víta, bude zelnice bita.
•    Sází-li se na Víta zelí, pak bělí.
•    Kam se vítr o svatém Vítu stáčí, tam se také listí otáčí.
•    Na svatého Víta ve dne v noci svítá.
•    Na svatého Víta o půlnoci svítá.
•    Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá.
•    Na svatého Víta hlava ještě nedoléhá, u paty již svítá.
•    Svatý Vít kořen štíp, svatý Prokop (4. 7.), ten ho dokop.

Go to top