1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 0.00 (0 Hodnoceni)

Narození sv. Jana Křtitele - Jan
•    Na svatého Jana otvírá se létu brána.
•    Na svatého Jana jahody do džbána!
•    Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě.
•    Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto k horku.
•    Svatý Jan otvírá zimě zase dveře.
•    Na svatého Jana noc nebývá žádná.
•    O svatém Janu Křtiteli noc se na prahu prosedí.
•    Na Jána jasně - vozí se seno krásné.
•    Na Jána bez deště - bude pěkně ještě.
•    O Janu-li sucho hostí, máme o žních mokra dosti.
•    Když svatojánská muška pěkně se leskne a svítí, bude počasí pěkné a můžeme do přírody na tanec jíti. Není-li ji však do svatého Jana viděti, budeme v chladnu a dešti doma seděti.
•    Panuje-li okolo svatého Jana jižní nebo jihozápadní vítr, dlužno denně čekatí déšť, neboť ten čas jsou plíště v horkém pásmu.
•    Bylo-li počasí před Janem sychravé, bude po Janu mírně pršlavé, neboť svatý Jan chce mít svůj déšť.
•    Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez říkání.
•    Déšť co před Janem jít váhá, po Janu se tím více zmáhá.
•    Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dny celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě.
•    Prší-li ten den, prší celé tři dny, je-li pěkně, potrvá pěkné počasí tři dny.
•    Prší-li na svatého Jana, bude za čtyři dni pršet pršeti pořád a ořechy se nehrubě obrodí.
•    Když prší na Jana Křtitele, prší pak čtyři neděle.
•    Když na den 24. června prší, žně mokré následovati budou.
•    Prší-li na den svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy.
•    Déšť na svatého Jana Křtitele - nenasbíráš ořechů do věrtele.
•    Prší-li v den svatého Jana Křtitele, louskáme červivé ořechy nesměle.
•    Svatý Jan co křestí, čtyřicet dní chřestí.
•    Svatý Jan dešťů je přítel.
•    Jak o svatém Janu Křtiteli, tak bude o Michaeli.
•    Jaké počasí o Janu bývá, takové i Michal mívá.
•    Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před vánocemi sněží.
•    O Janu-li kukačka kuká, pěkný čas sobě vykuká.
•    Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.
•    Kukačka-li se před svatým Janem ozývá, bude drahota.
kuká-li kukačka o svatém Janě, bude drahota.
•    Kukačka po svatém Janu za kolik dní kuká, za tolik grošů žito bude.
•    Po svatém Janu Křtiteli žežulka kuká, za kolik zlatých bude korec žita.
•    Po svatém Janu kukačka věští, málo že můžeme čekati štěstí.
•    Čím déle žežulka po Janu zpívá, tím dražší žito na trhu bývá.
•    Po svatém Janu, za čtyři neděle kukačka se od nás odebere.
•    Včelí roje, které padly před svatým Janem Křtitelem, jsou ty nejlepší.
•    Roj včel, který vyšel před svatým Janem a okolo svatého Víta aneb Božího těla, jest nejlepší. Ale ten, který vyjde po svatém Jáně, není tak dobrý.
•    Roj, který se v máji rojí, za plnou fůru sena stojí, ale o svatém Jáně ani za vodu ve džbáně.

Go to top