1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 0.00 (0 Hodnoceni)

sv. Josef Dělník - Svátek práce
Svátek sv. Filipa a Jakuba Menšího připadá podle nového liturgického kalendáře na 3. květen.
•    Před Filipem deštík noční úrodu nám věští roční.
•    Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
•    Filipa a Jakuba mráz - to obilí plný klas.
•    Filipa a Jakuba déšť - to zlá zvěst.
•    Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
•    Na Filipa a Jakuba koníček trávy naškubá.
•    Na Jakuba a Filipa zelená se každá lípa.
•    Na prvního máje, půjdeme do háje.
•    Na prvního máje déšť, málo sena, žita jest.
•    Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
•    Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.
•    Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
•    První květen deštivý – polím a loukám škodlivý.
•    Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle čočka zaseje.
•    Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fučí.

Go to top