1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 0.00 (0 Hodnoceni)

sv. Josef - Josef
•    Josef s Marií (23. 3.) zimu zaryjí.
•    Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
•    Josefova širočina ničí poslední ledy.
•    Svatý Josef přichází na led s pantokem.
•    Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.
•    Svatý Josef sklání bradu, pluje zima dolů s vodou.
•    Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
•    Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
•    Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
•    Na svatého Josefa sníh - urodí se hojně bílého jetele.
•    Svatého Josefa vítr z Moravy - bude hodně trávy, a když z polské strany - bude zrní i slámy.
•    Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.
•    Na svatého Josefa den když jasný, hospodář čeká rok krásný.
•    Na svatého Josefa když jest krásný čas, bude úrodný rok, prší-li nebo padá sníh, bude mokro a neúroda.

Go to top