1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 0.00 (0 Hodnoceni)

sv. Vincenc - Slavomír
•    Na svatého Vincence seď doma u pece.
•    Jasný den na Vincentina dá hojnost dobrého vína.
•    Jasné slunko na Vincence k vinobraní chystá věnce.
•    Na den svatého Vincence blesk slunečný znamená rok u víně být hojný.
•    Jestliže na den svatého Vincence svítí slunce, pamatuj, abys měl velký sud, poněvadž réva dá hrozny.
•    Vincence slunečnost dává vína hojnost.
•    Vincence slunečnost dává vína a slivovice hojnost.
•    Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy.
•    Svítí-li slunce v den svatého Vincence, třeba starat se pro víno i žito o žence.
•    Slunce-li na svatého Vincence svítí, budem hojnost žita, vína míti.
•    Je-li na svatého Vincence pěkně a teplo, budou velká parna v létě a teplé noci v srpnu.

Go to top