1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnoceni 0.00 (0 Hodnoceni)

Obrácení sv. Pavla - Miloš
•    Na svatého Pavla obrácení nechť prší či sníh věje, bída v tomto roce z polí zeje.
•    Jasný den Pavla svatého slibuje mnoho dobrého.
•    Jasno na den Pavla obrácení přináší hojně božího nadělení.
•    Slunce na den Pavla obrácení značí obilíčka rozmnožení.
•    Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda, a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.
•    Na Pavla obracení též i zima se promění: buď propustí, nebo zhustí.
•    V den svatého Pavla když jsou mlhy, bude ten rok mnoho nemocí. Je-li však ten den jasný, bude úrodný rok.
•    Na svatého Pavla obrácení, pakli mlha zem přikryje, mor všemu tvorstvu zvěstuje.
•    V den obrácení svatého Pavla když teče voda po silnici - šetřte pro dobytek píci!
•    Medvěd na svatého Pavla obracení obrací se na druhý bok.
•    Když je voda v koleji, šetřte v žlabě odjedí (píce, neboť nastane znovu tuhá zima).

Go to top